Изберете страница

Конфликт на интереси

Регистър на декларации по ЗПРКИ

Кмет на Община Велики Преслав – Александър Горчев

Кмет Драгоево – Вичко Вичев

Кмет Златар – Мехмед Хасанов

Кмет Троица – Христина Йорданова

Кмет Мостич – Орхан Исмаил

Кмет Мокреш – Ахмед Ахмедов

Кмет Хан Крум – Галин Бенев

Кмет Имренчево – Юрий Лозанов

Кмет Миланово – Ариф Мехмед

Кмет Осмар – Христо Колев

Кмет Кочово – Кенан Ибрямов

Кмет Суха река – Венелин Халачев

Анелия Асенова – Председател на Общински съвет

Ангел Ангелов – Общински съветник

Илия Илиев – Общински съветник

Станислав Йорданов – Общински съветник

Иван Иванов – Общински съветник

Желез Железов – Общински съветник

Върбан Върбев – Общински съветник

Величко Начев – Общински съветник

Милена Маринова – Общински съветник

Юмер Мустафа – Общински съветник

Радослав Радославов – Общински съветник

Мустаджан Шабан – Общински съветник

Райчо Рачев – Общински съветник

Тодор Бекяров – Общински съветник

Валентин Тончев – Общински съветник

Емин Емин – Общински съветник

Андрей Андреев – Общински съветник

Валентин Вълев – Управител на „БКС“ ЕООД

Д-р Иван Димитров – Управител на МБАЛ „Велики Преслав“

От декларациите са заличени всички елементи, имащи характер на лични данни.