Изберете страница

Зам. кмет

инж. Димо Бодуров
Заместник-кмет
Устройство на територията и инвестиционна политика
Deputy Mayor of Territory Constitution and Investment Policy

e-mail: bodurov@velikipreslav.bg


 

Фамилия: Бодуров

Име: Димо

Дата на раждане: 21.02.1966г.

Националност: Българин

Семейно положение: Женен

Образование: Висше

Великотърновски Университет ‘Св. Св. Кирил и Методий, 2001 – 2003

Магистър по Счетоводство

Технически Университет- Варна, 1986 – 1991

Магистър “Технология на металите и металорежещите машини“


Професионален опит

11.2007-11.2011

Велики Преслав

Община Велики Преслав

Кмет на община

Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината


04.2005-11.2007

Велики Преслав

Община Велики Преслав администрация

главен специалист “ Общински проекти “

Организира процеса на участие на общината в отделните предприсъединителни програми , управлява всички процеси свързани с усвояването на донорските програми и Еврофондовете и активно участва в изготвянето на стратегическите документи определящи бъдещето развитие на общината


09.2001 – 03. 2005

Велики Преслав

‘Преслав- Автомобилни надстройки’ ООД, Велики Преслав

Началник цех ‘Комплектоване’

Общ мениджмънт на цех ‘Комплектоване’
Контрол на техническото изпълнение


04.1992– 08.2001

Велики Преслав

‘Преслав- Автомобилни надстройки’ ООД, Велики Преслав

Инженер-проектант в отдел ‘Строителство и технология’

Проектиране на детайли и продукти
Контрол на производството на конструираните продукти
Адаптиране на процеса на производство