0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Имоти общинска собственост


Заповед на кмета на Община Велики Преслав за определяне цените за отдаване под наем на имоти „полски пътища“ за стопанската 2022/2023г.


ПРОТОКОЛ_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ_ПАСИЩА_2021


ПРОТОКОЛ_Чл.37м_ПАСИЩА_2021


Списък с данни за имотите за общо (колективно) и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по землища в община Велики Преслав


Заповед на кмета на Община Велики Преслав за определяне цените за отдаване под наем на имоти „полски пътища“ за стопанската 2020/2021


Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г. за полски пътища в землищата на гр. Велики Преслав


Заповеди но Областна дирекция „Земеделие“ Шумен по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г. за полските пътища


Заповед средното годишно рентно плащане за полски пътища


Земи в регулация


 

Skip to content