0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Достъп до информация


Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г.


Отчет ДОИ – 2023 Изтегли


Отчет ДОИ – 2022 Изтегли


Годишен отчет ЗДОИ – 2021 Изтегли


Годишен отчет ЗДОИ – 2020 Изтегли


Вътрешни правила за достъп до обществена информация Изтегли


Достъп до обществена информация Изтегли


Заявление за достъп Изтегли


Протокол – устно заявяване Изтегли


Списък – обществена информация Изтегли


Skip to content