0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Концесии


 

Процедура за определяне на концесионер на поземлен имот с идентификатор 30942.440.306 по КК на с.Златар, НТП – „Язовир“.

Решение за откриване на повторна процедура_007_18.08.2023г.

Документация и приложения

 


 

Концесия яз. Дервиша

 


 

Процедура за определяне на концесионер на Язовир находящ се в землището на с. Златар

Решение за откриване на процедура за концесия

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обосновка

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 12

Приложение 13 Проект на договор за концесия

 


 

Процедура за определяне на концесионер – прекратена

Skip to content