0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Селско стопанство

Земеделие

Селскостопанският фонд заема 174 665 дка и представлява 63% от общата площ. Общината е с добре развито зърнопроизводство – зърнените култури заемат 48%, а фуражните – 12% от обработваемата земя, и напълно покриват зърнения и фуражния баланс по изхранването на населението и животните в общината. От техническите култури основно се отглежда слънчоглед, който заема 21% от посевната площ.

Приоритет в развитието на земеделието остават трайните насаждения, които заемат 16% от обработваемата земя. Приоритетна задача е възстановяването на старите и засаждането на нови лозови масиви, които са основният дял на трайните насаждения. На територията на общината са разположени най-големите лозови масиви в Шуменска област.

Значително се увеличиха и площите, засадени с дългогодишни култури -малини, касис, лавандула.

Добиви

Средните добиви през последните години от основните земеделски култури са: пшеница – 354 кг/дка, ечемик- 365 кг/дка, царевица – 558 кг/дка, слънчоглед – 160 кг/дка.

Животновъдство

Основен дял в животновъдството заема говедовъдството, от което 74% е съсредоточено в личния сектор и 26% – в земеделските кооперации. В личния сектор се отглеждат овце, кози, свине и птици.

Средната продуктивност от крава е 3620 л, от овца – 52 л, от кокошка носачка – 230 яйца.

Skip to content