Изберете страница

Контакти

ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБ.С АНЕЛИЯ АСЕНОВА 0538/48 243
КМЕТ ОБЩИНА Д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 0538/48 251
ЗАМ. КМЕТ
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
инж. ДИМО БОДУРОВ 0538/44 268
ЗАМ. КМЕТ
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
И СОБСТВЕНОСТ  
  0538/42 686
СЕКРЕТАР ОБЩИНА МАРИЯНА ХРИСТОВА 0538/48 254
КМЕТ МОСТИЧ ОРХАН ИСМАИЛ 05336/2216
КМЕТ МИЛАНОВО ХАСАН ХАСАНОВ 05335/2215
КМЕТ КОЧОВО ГЮСЮМ ХАДЖЪ 05337/2215
КМЕТ ТРОИЦА ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА 05338/2215
КМЕТ ЗЛАТАР МЕХМЕД ХАСАНОВ 05330/2215
КМЕТ ИМРЕНЧЕВО ЮРИЙ ЛОЗАНОВ 05336/2215
КМЕТ СУХА РЕКА ВЕНЕЛИН ХАЛАЧЕВ 05330/2370
КМЕТ ОСМАР ХРИСТО КОЛЕВ 05334/2215
КМЕТ ХАН КРУМ ГАЛИН БЕНЕВ 05333/2215
КМЕТ МОКРЕШ АХМЕД АХМЕД 05332/2145
КМЕТ ДРАГОЕВО ВИЧКО ВИЧЕВ 05332/2155