Изберете страница

Контакти

ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБ.С АНЕЛИЯ АСЕНОВА 0538/48 243
КМЕТ ОБЩИНА Д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 0538/48 251
ЗАМ. КМЕТ
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
инж. ДИМО БОДУРОВ 0538/44 268
ЗАМ. КМЕТ
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
И СОБСТВЕНОСТ  
  0538/42 686
СЕКРЕТАР ОБЩИНА МАРИЯНА ХРИСТОВА 0538/48 254
ДЕЛОВОДСТВО ДАНИЕЛА ХРИСТОВА 0538/48 252
КМЕТ МОСТИЧ ОРХАН ИСМАИЛ 05336/2216
КМЕТ МИЛАНОВО ХАСАН ХАСАНОВ 05335/2215
КМЕТ КОЧОВО ГЮСЮМ ХАДЖЪ 05337/2215
КМЕТ ТРОИЦА ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА 05338/2215
КМЕТ ЗЛАТАР МЕХМЕД ХАСАНОВ 05330/2215
КМЕТ ИМРЕНЧЕВО ЮРИЙ ЛОЗАНОВ 05336/2215
КМЕТ СУХА РЕКА ВЕНЕЛИН ХАЛАЧЕВ 05330/2370
КМЕТ ОСМАР ХРИСТО КОЛЕВ 05334/2215
КМЕТ ХАН КРУМ ГАЛИН БЕНЕВ 05333/2215
КМЕТ МОКРЕШ АХМЕД АХМЕД 05332/2145
КМЕТ ДРАГОЕВО ВИЧКО ВИЧЕВ 05332/2155

 

ОтделИмейл
Кмет Община Велики Преславa.gorchev@velikipreslav.bg
Зам. Кметbodurov@velikipreslav.bg
Главен счетоводителdunkova@velikipreslav.bg
Просвета - счетоводствоprosveta@velikipreslav.bg
Култура и ВОkultura@velikipreslav.bg
ГРАОr.georgieva@velikipreslav.bg
Счетоводствоv.stoyanova@@velikipreslav.bg
Общински съветobs-vp@velikipreslav.bg
Общинска администрация - деловодствоinfo@velikipreslav.bg
Гражданска регистрацияgrao@velikipreslav.bg
Териториално селищно устройствоtsu@velikipreslav.bg
Финансово счетоводен отделfso@velikipreslav.bg
Координация на стопанската дейностksd@velikipreslav.bg
Социална политикаboneva@velikipreslav.bg
Просвета и ОПirina.dimova@velikipreslav.bg
Местни данъци и таксиmdt@velikipreslav.bg
Екологияecology@velikipreslav.bg
Общински проектиeurointegration@velikipreslav.bg
Човешки ресурсиls@velikipreslav.bg
Юристиjurist@velikipreslav.bg
Наредба 1naredba1@velikipreslav.bg
Гражданска защитаgz-omp@velikipreslav.bg
Директор ОА - Валентин Тончевv.tonchev@velikipreslav.bg
Секретар община - М. Христоваm.hristova@velikipreslav.bg
Дежурниdoss@velikipreslav.bg