Изберете страница

Транспорт

ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ
на територията на Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Автобусни линии


1

В.Преслав – Смядово – В.Преслав

07,20

09,00

Целогодишно

ЕТ”Фахр.Хасанов”, Дог. № 50/04.03.14 г.


2

В.Преслав – Смядово – В.Преслав

15,00

17,00

Целогодишно

ЕТ”Фахр.Хасанов”, Дог. № 50/04.03.14 г.


3

В.Преслав – Смядово – В.Преслав

17,30

18,00

Целогодишно

ЕТ”Фахр.Хасанов”, Дог. № 50/04.03.14 г.


4

В.Преслав – Хан Крум – Шумен

06,15

06,50

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


5

В.Преслав – Осмар – Шумен

06,15

09,30

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


6

В.Преслав – Осмар – Шумен

07,30

9,30

Почивни дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


7

В.Преслав – Хан Крум – Шумен

07,30

8,00

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


8

В.Преслав – Осмар – Шумен

07,30

12,20

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


9

В.Преслав – Осмар – Шумен

12,10

15,30

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


10

В.Преслав – Осмар – Шумен

13,30

15,30

Почивни дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


11

В.Преслав – Осмар – Шумен

17,20

19,30

Целогодишно

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


12

В.Преслав – Шумен

09,40

12,20

Почивни дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


13

В.Преслав – Шумен

16,50

18,00

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


14

В.Преслав – Миланово – В.Преслав

10,00

10,21

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


15

В.Преслав – Миланово – В.Преслав

12,00

12,37

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


16

В.Преслав – Мокреш – Миланово – В.Преслав

15,30

16,07

Делнични дни

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


17

В.Преслав – Драгоево – Миланово – Мокреш – В.Преслав

06,25

07,02

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


18

В.Преслав – Мираново – Мокреш – Драгоево и /ОБРАТНО/ – В.Преслав

07,05

08,01

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


19

В.Преслав – Миланово – Мокреш – Драгоево – В.Преслав

08,20

9,00

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


20

В.Преслав – Миланово – Мокреш – Драгоево – В.Преслав

13,45

14,25

Делнични дни

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


21

В.Преслав – Миланово – Мокреш – Драгоево – В.Преслав

17,30

18,10

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед”, Дог. № 67/05.03.14 г.


22

В.Преслав – Миланово – Мокреш – Драгоево – В.Преслав В

12,00

12,40

Почивни дни

ЕТ”Хюсеин Мехмед” Дог.№67/05.03.14 г.


23

В.Преслав – Драгоево – Мокреш – Миланово – В.Преслав

17,30

18,07

Целогодишно

ЕТ”Хюсеин Мехмед” Дог.№67/05.03.14 г.


24

В.Преслав – Хан Крум – Троица – Осмар – Кочово – В.Преслав

06,25

07,22

Делнични дни

Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.


25

В.Преслав – Хан Крум – Троица – Осмар – Кочово – В.Преслав

14,00

14,57

Делнични дни

„Шумен – Пътн.автотранспорт” Дог.№ 51/04.03.14 г.
Таксиметрови услуги


ЕТ “МИНИТАКС – СТЕФАН СКЕРЛЕВ”

гр. Шумен

ул. Панайот Волов“ № 14

вх. А, ет. 2

 

ЕТ “ЕЛФИ – ХРИСТИНА ТЕНИШЕВА”

гр. Шумен

ул. „Васил Априлов“ № 27

 

Таксиметрови шофьори

Любен Недялков – тел. +35989 544078

Галин Господинов – тел. +35989 5440767

Петър Иванов – тел. +35989 5440778

Станчо Петров – тел. +35989 5440799

Йордан Димитров – тел. +35989 5551232

Диан Стефанов – тел. +35989 5440788

Дамян Атанасов – тел. +35989 5653136

Валентин Йорданов – тел. +35989 5467010