Изберете страница

Комисии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ПК по Образование, култура, здравеопазване, спорт и туризъм:
1. Желез Железов – председател
2. Върбан Върбев
3. Тодор Бекяров
4. Райчо Рачев
5.  Милена Маринова 
6. Емин Емин

ПК по Бюджет и финанси:
1. Илия Илиев – председател
2. Върбан Върбев
3. Тодор Бекяров
4. Иван Иванов
5. Ангел Ангелов
6. Юмер Мустафа
7. Станислав Йорданов

ПК по Законност, обществен ред, противодействие на корупцията и социално подпомагане:
1. Мустаджан Шабан – председател
2. Валентин Тончев
3. Илия Илиев
4. Иван Иванов
5. Ангел Ангелов
6. Радослав Радославов

ПК по Промишлено-стопанска дейност:
1. Велико Начев – председател
2. Станислав Йорданов
3. Андрей Андреев
4. Радослав Радославов
5. Милена Маринова
6. Емин Емин

ПК по ТСУ и общинска собственост:
1. Андрей Андреев – председател
2. Велико Начев
3. Райчо Рачев
4. Валентин Тончев
5. Юмер Мустафа
6. Мустаджан Шабан
7. Желез Железов