0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Комисии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

(мандат 2019-2023 г.)

 

І. ПК по Бюджет и финанси:
1. Стоян Стоянов – председател
2. Румен Кожухаров – зам.-председател
3. Минчо Минчев – член
4. Ангел Ангелов – член
5. Милена Маринова – член
6. Емин Емин – член

ІІ. ПК по Законност, обществен ред и противодействие на корупцията:
1. Минчо Минчев – председател
2. Тодор Бекяров – зам.-председател
3. Мустаджан Шабан – член
4. Георги Майсторски – член
5. Петранка Димитрова – член

ІІІ. ПК по Здравеопазване и социални дейности:
1. Милена Маринова – председател
2. Петранка Димитрова – зам.-председател
3. Хатидже Хасан – член
4. Емин Емин – член
5. Гюлвер Реджебова – член

ІV. ПК по Образование, култура, спорт и младежки дейности:
1. Александър Горчев – председател
2. Милко Димитров – зам.-председател
3. Тодор Бекяров – член
4. Халил Халил – член
5. Ангел Ангелов – член

V. ПК по Устройство на територията, общинска собственост и промишлено-стопанска дейност:
1. Мустаджан Шабан – председател
2. Стоян Стоянов – зам.-председател
3. Хатидже Хасан – член
4. Юмер Мустафа – член
5. Румен Кожухаров – член

VІ. ПК по Туризъм, екология и инвестиционни политики:
1. Георги Майсторски – председател
2. Юмер Мустафа – зам.-председател
3. Милко Димитров – член
4. Гюлвер Реджебова – член
5. Халил Халил – член
6. Александър Горчев – член

Skip to content