0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

308. ГЕОРТГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ – 11.07.2024 г., 16:42

307. ИВАН МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ – 11.07.2024 г., 16:42

306. ИВЕЛИНА ЕМИЛОВА ЧЕРИ – 11.07.2024 г., 16:42

305. НЕЖЛЯ НЕЖДЕТОВА ЧАКМАК – 11.07.2024 г., 16:42

304. НЕНЧО ЮРИЕВ ЙОРДАНОВ – 11.07.2024 г., 16:42

303. АНГЕЛИНА АЛЕКСИЕВА РАДЕВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

302. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

301. ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА РАДОЕВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

300. ВЯРА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

299. ГЮЛТЕН РАМАДАН АЛИ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

298. ЕЛЕНА ЖИВКОВА БОРИСОВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

297. ЕМИР ДЖЕМАЛОВ АХМЕДОВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

296. КОЛЮ НИКОЛАЕВ РАЧЕВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

295. МАРИЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

294. РАУНДЪРС – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

293.РУМЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

292. РУМЕН КИРИЛОВ ПОПЧЕВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

291. СВЕТОСЛАВ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

290. СЕВДАЛИНА МИЛКОВА МИХАЙЛОВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

289. ТЕЗДЖАН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

288. ТОК ИРФАН – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

287. ФАТМЕ АЛИЕВА ХАСАНОВА – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

286. ХРИСТО ЖИВКОВ БОРИСОВ – 27.06.2024 г., 14:41 – сваляне на съобщението 12.07.2024г., 13:32

285. БОРИСЛАВ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

284. ВИОЛЕТА АСЕНОВА АСЕНОВА – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

283. ДЕЛЯНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

282. ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

281. ЕЛЕНКА МАРИНОВА ФУКС – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

280. ЛЕМАН БИЛЯЛОВА НАИМОВА – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

279. МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

278. ПЛАМЕН РУМЕНОВ МАРИНОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

277. РАДОСЛАВ МИРОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

276. РЕМЗИЕ САЛИМОВА МУСТАФОВА – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

275. СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЖЕКОВА – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

274. ФЕРДИ ФЕИМОВ ХАСАНОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

273. ХРИСТО КАЛИНОВ МАРИНОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

272. ШАХИН ЗАВАЙДИНОВ САКИНОВ – 21.06.2024 г., 16:59 – сваляне на съобщението 08.07.2024г., 15:35

271. ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ НАЗИФОВ – 24.04.2024 г., 16:39 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

270. САНИЕ ХЮСЕИНОВА АНТОНОВА – 24.04.2024 г., 16:39 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

269. ПАРКЛЕНД ООД – 24.04.2024 г., 16:39 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

268. МИРОСЛАВ МАРИНОВ СТОЯНОВ – 24.04.2024 г., 16:39 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

267. АСИЕ ХЮСЕИНОВА АСЕНОВА – 24.04.2024 г., 16:39 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

266. АЙДЪН ИСАЕВ ИСЛЯМОВ – 24.04.2024 г., 16:39 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

265. ЮЛИЯНА ФИЛИПОВА НАСУФ – 22.04.2024 г., 13:43 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

264. НЕША ДЕМИРОВА АСЕНОВА – 22.04.2024 г., 13:43 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

263. МЕТОДИ АТАНАСОВ ЯНКОВ – 22.04.2024 г., 13:43 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

262. ГАНЧО ТОДОРОВ ГАНЕВ – 22.04.2024 г., 13:43 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

261. ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ДОКОВ – 22.04.2024 г., 13:43 – сваляне на съобщението 09.05.2024г.,09:33

260. БОРИСЛАВА ХРИСТОВА БОРИСЛАВОВА – 09.04.2024 г., 15:29 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

259. ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА МИХАЛЕВА – 09.04.2024 г., 15:29 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

258. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ – 09.04.2024 г., 15:29 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

257. ДИМИТЪР СТАНЕВ РАДЕВ – 09.04.2024 г., 15:29 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

256.ДИЯНА ДИМИТРОВА ШЕФЕР – 09.04.2024 г., 15:28 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

255. ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВА АСЕНОВА – 09.04.2024 г., 15:28 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

254. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ – 09.04.2024 г., 15:28 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

253. МИЛЕНА КОСТОВА БОБЕВА – 09.04.2024 г., 15:28 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

252. РАДОСТИН СТАНЕВ РАДЕВ – 09.04.2024 г., 15:27 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

251. СИЛВИЯ ИВАНОВЯА БОРИСОВА– 09.04.2024 г., 15:27 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

250. ТОНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ – 09.04.2024 г., 15:27 – сваляне на съобщението 24.04.2024г.,10:37

249. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

248. ИВАЙЛО ИЛИЯНОВ МИЛЕНКОВ – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

247. ЕВГЕНИ ЮРИЕВ ЕМИЛОВ – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

246. ГИНКА СИДОВА НЕДЯЛКОВА – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

245. ВИОЛЕТА СЕРГЕЕВА КАМЕНОВА – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

244.АНТОН АНГЕЛОВ ЯСЕНОВ – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

243. АНТОАНЕТА РАШКОВА ДИМОВА – 22.03.2024 г. 14:35 – сваляне на съобщението 08.04.2024г.,11:52

242. НЕЛИ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА – 18.03.2024 г., 17:05 – сваляне на съобщението 02.04.2024г.,16:31

241. ИЛИЯ ДИМИТРОВ БЛЪСКОВ – 18.03.2024 г., 17:04 – сваляне на съобщението 02.04.2024г.,16:31

240. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – 18.03.2024 г., 17:03 – сваляне на съобщението 02.04.2024г.,16:31

239. ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА – 18.03.2024 г., 17:02 – сваляне на съобщението 02.04.2024г.,16:31

238. ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА ДЖЕВАКЕРОВА  – 18.03.2024 г., 17:01 – сваляне на съобщението 02.04.2024г.,16:31

237. АСЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ – 18.03.2024 г., 17:00 – сваляне на съобщението 02.04.2024г.,16:31

236. НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕТРОВ – 26.02.2024 г., 15:10 – сваляне на съобщението 13.03.2024г.,11:47

235. НЕВИН ШЕФКЕД ИСМАИЛ – 26.02.2024 г., 15:09 – сваляне на съобщението 13.03.2024г.,11:47

234. ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ВЛАДИМИРОВ – 26.02.2024 г., 15:08 – сваляне на съобщението 13.03.2024г.,11:47

233. АЛБЕНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА – 26.02.2024 г., 15:07 – сваляне на съобщението 13.03.2024г.,11:47

232. АЗИС ИЛИЯЗ САДУЛА – 26.02.2024 г., 15:06 – сваляне на съобщението 13.03.2024г.,11:47

231. ХРИСТИНА ЕФСТРАТИУ ХОМАТА – 22.02.2024 г, 17:04 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

230. ХАСАН МЕХМЕД МУСТАФА – 22.02.2024 г, 17:03 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

229. СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ – 22.02.2024 г, 17:02 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

228. СТАНКА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА – 22.02.2024 г, 17:01 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

227. СНЕЖА МИЛКОВА МИХАЙЛОВА – 22.02.2024 г, 17:00 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

226. СЕВДА МИЛКОВА МИХАЙЛОВА – 22.02.2024 г, 16:59 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

225. САЙМЕ МУРАДОВА ИДИРИЗОВА – 22.02.2024 г, 16:58 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

224. РУМЕН ЖОРОВ МИТЕВ – 22.02.2024 г, 16:57 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

223. МУСТАФА КАДИРОВ ХАСАНОВ – 22.02.2024 г, 16:56 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

222. МУРАД РЕДЖЕБ МУРАД – 22.02.2024 г, 16:55 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

221. МИРЧО ЖОРОВ МИТЕВ – 22.02.2024 г, 16:54 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

220. ГЮЛШЕН КАДИРОВА ХАСАНОВА – 22.02.2024 г, 16:53 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

219. ВИНИ БЪЛГАРИЯ – 22.02.2024 г, 16:52 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

218. АНА ЕНЕВА СТЕФАНОВА – 22.02.2024 г, 16:51 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

217. АЛДИН ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ – 22.02.2024 г, 16:50 – сваляне на съобщението 08.03.2024г.,16:36

216. ФАНЯ СТОЯНОВА СТАНЧЕВА – 26.01.2024 г., 13:05 – сваляне на съобщението 12.02.2024г.,09:55

215. СЕНИХА РАСИМ ХАЛИД – 26.01.2024 г., 13:04 – сваляне на съобщението 12.02.2024г.,09:55

214. АТЧЕ СУНАЙ ЕРДОГДУ – 26.01.2024 г., 13:03 – сваляне на съобщението 12.02.2024г.,09:55

213. АЙШЕ АДНЯН АЛИ – 26.01.2024 г., 13:02 – сваляне на съобщението 12.02.2024г.,09:55

212. ХЮСЕИН СЕЛИМ АПТУЛА – 17.11.2023 г., 12:19 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

211. САБИН ГЕРМАНОВ КОСЕВ – 17.11.2023 г., 12:18 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

210. РАДОСТИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА – 17.11.2023 г., 12:17 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

209. ПЛАМЕН МАРТИНОВ МИТЕВ – 17.11.2023 г., 12:16 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

208. МУСТАФА АЙДЪНОВ МУСТАФОВ – 17.11.2023 г., 12:15 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

207. ЛЮБОМИР КАЛИНОВ МАРИНОВ – 17.11.2023 г., 12:14 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

206. ЙОРДАН ГЕРЧЕВ ХРИСТОВ – 17.11.2023 г., 12:13 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

205. ИСМАИЛ ХАДЖИОГЛУ – 17.11.2023 г., 12:12 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

204. ЗВЕЗДЕЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – 17.11.2023 г., 12:11 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

203. ЕВГЕНИ РУМЕНОВ ХРИСТОВ – 17.11.2023 г., 12:10 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

202. ГИНКА МИЛУШЕВА КОСТОВА – 17.11.2023 г., 12:08 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

201. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ – 17.11.2023 г., 12:07 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

200. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ – 17.11.2023 г., 12:06 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

199. ВАЛЕНТИН ИВОВ ЛИЛОВ – 17.11.2023 г., 12:05 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

198. БОРЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА – 17.11.2023 г., 12:04 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

197. БГ-НЕД-МК ЕООД – 17.11.2023 г., 12:02 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

196. АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД – 17.11.2023 г., 10:54 – сваляне на съобщението 04.12.2023г.,10:31

195. ПАВЛИНА ВЛАДИМИРОВА ХЪНТ – 13.11.2023 г., 16:29 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

194. КРАСИМИРА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА – 13.11.2023 г., 16:28 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

193. ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА – 13.11.2023 г., 16:27 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

192. ГАНЧО НЕДКОВ ГАНЧЕВ – 13.11.2023 г., 16:26 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

191. БОЯН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ – 13.11.2023 г., 16:24 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

190. БОЖИДАР ХРИСТОВ КЕХАЙОВ – 13.11.2023 г., 16:23 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

189. АНТОАНЕТ ХРИСТОВА КЕХАЙОВА – 13.11.2023 г., 16:22 – сваляне на съобщението 28.11.2023г.,13:11

188. ШЕРИФ МУСТАФОВ ШЕРИФОВ – 21.09.2023 г., 15:55 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

187. ХАСАН ХАШИМОВ ХАСАНОВ – 21.09.2023 г., 15:54 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

186. СЛАВ НИКОЛОВ ШАНГОВ – 21.09.2023 г., 15:54 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

185. СИЛВАНА САШЕВА ХРИСТОВА – 21.09.2023 г., 15:53 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

184. СИЛВАНА РАЙКОВА ЧАНКАЯ – 21.09.2023 г., 15:53 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

183. СИДЕР РАЙКОВ АНГЕЛОВ – 21.09.2023 г., 15:52 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

182. СЕВИМ АБИЛОВ АХМЕДОВ – 21.09.2023 г., 15:52 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

181. СЕВДИН НЕДЖИБОВ НЕДЖИБОВ – 21.09.2023 г., 15:51 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:10

180. ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ СТЕФАНОВ – 21.09.2023 г., 15:50 – сваляне на съобщението 29.09.2023г.,09:49

179. ПЕНЮ МАРИНОВ МИТЕВ – 21.09.2023 г., 15:50 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

178. ПАНАЙОТ СТОЯНОВ МАРКОВ – 21.09.2023 г., 15:49 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

177. ОРХАН ЕБАЗЕР ХАСАН – 21.09.2023 г., 15:48 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

176. ОГНЯН НАСКОВ АНГЕЛОВ – 21.09.2023 г., 15:48 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

175. НЮ ФАШЪН-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД – 21.09.2023 г., 15:47 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

174. НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА – 21.09.2023 г., 15:47 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

173. МАРИН РАЙКОВ МАРИНОВ – 21.09.2023 г., 15:46 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

172. ЙОРДАНКА ЗАХАРИЕВА ЙОРДАНОВА – 21.09.2023 г., 15:46 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

171. ИБРЯМ РЕМЗИЕВ ИБРЯМОВ – 21.09.2023 г., 15:45 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

170. ИБРАИМ ДЖЕВДЕТОВ РАШИДОВ – 21.09.2023 г., 15:45 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

169. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ МАРИНОВ – 21.09.2023 г., 15:44 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

168. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ – 21.09.2023 г., 15:44 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

167. ДЖАНЕР МЕХМЕДОВ АЛИЕВ – 21.09.2023 г., 15:43 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:09

166. Д КОБАНИ – 21.09.2023 г., 15:43 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:08

165. ГЮНАЙ АРИФ СЮЛЕЙМАН – 21.09.2023 г., 15:42 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:08

164. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАРКОВА – 21.09.2023 г., 15:41 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:08

163. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЦАНКОВ – 21.09.2023 г., 15:40 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:08

162. АТАНАС АСЕНОВ АСЕНОВ – 21.09.2023 г., 15:39 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:08

161. АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МИХАЙЛОВ – 21.09.2023 г., 15:38 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:08

160. АНТОАНЕТА РУМЕНОВА РАЙКОВА – 21.09.2023 г., 15:37 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:07

159. АНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА – 21.09.2023 г., 15:36 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:07

158. АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ДУРУ – 21.09.2023 г., 15:35 – сваляне на съобщението 06.10.2023г.,13:07

157. НЕДКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА – 28.07.2023г., 10:25 – сваляне на съобщението 14.08.2023г.,16:54

156. РИДВАН СЕБАЙДИН АХМЕД – 28.07.2023г., 10:23 – сваляне на съобщението 14.08.2023г.,16:53

155. ДИМЧО ИВАНОВ ДИМОВ – 28.07.2023г., 10:21 – сваляне на съобщението 14.08.2023г.,16:52

154. ХЮСЕИН МУСТАФА ЯШАР – 13.06.2023г., 16:16 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:20

153. ХЮСЕИН МЕХМЕД БЕКИР – 13.06.2023г., 16:15 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:19

152. СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ДИКОВА – 13.06.2023г., 16:14 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:18

151. РУМЯНА МИНЧЕВА ЙОРДАНОВА – 13.06.2023г., 16:13 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:17

150. ОРХА ЗЮЛКЮФОВ АХМЕДОВ – 13.06.2023г., 16:12 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:16

149. НАЗИМ ШАБАНОВ АХМЕДОВ – 13.06.2023г., 16:11 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:15

148. МЕЛЕКШЯН МЕМДУ АХМЕД – 13.06.2023г., 16:10 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:14

147. МАНЬО МИТКОВ МАРИНОВ – 13.06.2023г., 16:09 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:13

146. КРАСИМИР КЪНЧЕВ КИРИЛОВ – 13.06.2023г., 16:08 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:12

145. ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА НИКОЛАЕВА – 13.06.2023г., 16:07 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:11

144. ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ – 13.06.2023г., 16:06 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:10

143. ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА САВОВА – 13.06.2023г., 16:05 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:09

142. ДАНИЕЛА ЦОНЕВА ПЕНЕВА – 13.06.2023г., 16:04 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:08

141. ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА – 13.06.2023г., 16:03 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:07

140. БЮРСЕЛ МУСТАФА МЕХМЕД – 13.06.2023г., 16:02 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:06

139. БЕКИР ШАБАН МЕХМЕД – 13.06.2023г., 16:01 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:05

138. АЛБЕНА ЮРИЕВА ЙОРДАНОВА – 13.06.2023г., 16:00 – сваляне на съобщението 28.06.2023г., 13:04

137. ТАТЯНА ВИЧЕВА ЙОРДАНОВА – 15.05.2023г., 16:43 – сваляне на съобщението 31.05.2023г., 11:01

136. СТРАХИЛ ДИМЧЕВ ДИМОВ – 12.05.2023г., 15:31 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 10:01

135. СЕВИЯ АХМЕД ДЖАМБАЗ – 12.05.2023г., 15:30 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 10:01

134. СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА – 12.05.2023г., 15:29 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 10:00

133. СЕВДА ХАКЪ ХАСАН – 12.05.2023г., 15:28 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 10:00

132. НАМА1 ЕООД – 12.05.2023г., 15:27 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 09:59

131. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ТРАНСПОРТ ИМПОРТ ЕКСПОРТ – 12.05.2023г., 15:26 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 09:59

130. АЙШЕ ХАСАН НАЗИФ – 12.05.2023г., 15:25 – сваляне на съобщението 30.05.2023г., 09:58

129. ЮЛИЯНА СЕВДАЛИНОВА АХМЕДОВА – 25.04.2023г., 15:17 – сваляне на съобщението 10.05.2023г., 08:10

128. НАЗИФЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА – 25.04.2023г., 15:16 – сваляне на съобщението 10.05.2023г., 08:09

127. ДЕНИС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ – 25.04.2023г., 15:15 – сваляне на съобщението 10.05.2023г., 08:08

126. БАХТИЯР АХМЕДОВ САЛИЕВ – 25.04.2023г., 15:14 – сваляне на съобщението 10.05.2023г., 08:07

125. ФИКРИЕ АЛИЕВА ЧЕРЧИ – 22.03.2023г., 08:25 – сваляне на съобщението 06.04.2023г., 09:05

124. АНДРЕ КАРЛ ПОЛ ХАЙНРИХ КРЮГЕР – 27.02.2023г., 16:53 – сваляне на съобщението 14.03.2023г., 16:53

123. АХМЕД ЮМЕРОВ ОСМАНОВ – 27.02.2023г., 16:52 – сваляне на съобщението 14.03.2023г., 16:52

122. МЕХМЕД ФЕИМОВ МУСТАФОВ – 27.02.2023г., 16:51 – сваляне на съобщението 14.03.2023г., 16:51

121. СТАНЮ РАДЕВ ПАНЧЕВ – 27.02.2023г., 16:50 – сваляне на съобщението 14.03.2023г., 16:50

120. ЯСЕН МИТКОВ ХРИСТОВ – 07.02.2023г., 16:01 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

119. ЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ – 07.02.2023г., 16:00 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

118. ТОШКО РАДЕВ РАДЕВ – 07.02.2023г., 15:59 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

117. СТАНИМИР РАДОСЛАВОВ СЕВЕВ – 07.02.2023г., 15:58 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

116. СЕВДА МИЛКОВА МИХАЙЛОВА – 07.02.2023г., 15:57 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

115. СЕВДА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА – 07.02.2023г., 15:56 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

114. МИРЧО ЖОРОВ МИТЕВ – 07.02.2023г., 15:55 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

113. МИРКА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА – 07.02.2023г., 15:54 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

112. МЕМИШ ВЕДАТ ЧИФЧИ – 07.02.2023г., 15:53 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

111. МАРТИН АЛЕКОВ АСЕНОВ – 07.02.2023г., 15:52 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

110. КАМЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА – 07.02.2023г., 15:51 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

109. ИСКРЕН АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ – 07.02.2023г., 15:50 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

108. ИБРЯМ ЕРЕДЖЕБОВ ИБРЯМОВ – 07.02.2023г., 15:49 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

107. ДЖЕМАЛ РАФИЕВ ХЮСЕИНОВ – 07.02.2023г., 15:48 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

106. ВИЛДАН РАМАДАНОВА МУСТАФОВА – 07.02.2023г., 15:47 – сваляне на съобщението 22.02.2023г., 09:22

105. БОРИСЛАВА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА – 28.10.2022г., 15:12 – сваляне на съобщението 15.11.2022г., 10:48

104. ДИМИТЪР ИВАНОВ КАМЕНОВ – 28.10.2022г., 15:11 – сваляне на съобщението 15.11.2022г., 10:47

103. ОРЛИН СЛАВЕВ АТАНАСОВ – 28.10.2022г., 15:09 – сваляне на съобщението 15.11.2022г., 10:46

102. АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА МИТЕВА – 28.10.2022г., 15:07 – сваляне на съобщението 15.11.2022г., 10:45

101. СТОЯНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА – 14.12.2021г., 13:05 – сваляне на съобщението 04.01.2022г., 13:02

100. МАРТИН ГАРО ОВАНЕЗОВ – 14.12.2021г., 13:03 – сваляне на съобщението 04.01.2022г., 13:01

99. ДАРИНКА ЗДРАВКОВА ИЛБАЙ – 14.12.2021г., 13:01 – сваляне на съобщението 04.01.2022г., 13:00

98. КРАСИМИР ЗДРАВКОВ СИРАКОВ – 16.11.2021г., 15:00 – сваляне на съобщението 01.12.2021г., 10:41

97. ПАРКЛЕНД ООД – 29.09.2021г., 16:07 – сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:59

96. МАРУШКА САВОВА СИМЕОНОВА – 29.09.2021г., 16:05 – сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:58

95. ИННОВА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИ ООД – 29.09.2021г., 16:03 – сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:57

94. ИВАН МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ – 29.09.2021г., 16:01- сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:56

93. ДАНА ДЯНКОВА НАЙДЕНОВА – 29.09.2021г., 15:59 – сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:55

92. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ – 29.09.2021г., 15:57 – сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:54

91. БУЛФОРДЖ ООД – 29.09.2021г., 15:55 – сваляне на съобщението 15.10.2021г., 14:53

90. АНТОН ВАСКОВ ПЕТРОВ – 29.09.2021г., 15:53 – сваляне на съобщението 08.10.2021г., 16:55

89. АНИ ХРИСТОВА ВЪЛКОВА – 19.11.2020г., 15:18 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:09

88. ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА – 19.11.2020г., 15:17 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:08

87. МЕЛИХА САЛИЕВА САЛИЕВА – 19.11.2020г., 15:16 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:07

86. МЕХМЕД АЛИЕВ АЛИЕВ – 19.11.2020г., 15:15 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:06

85. МУРАД РЕДЖЕБ МУРАД – 19.11.2020г., 15:14 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:05

84. НЕРМАН НАЗИФ ЮСРЕФ – 19.11.2020г., 15:13 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:04

83. СЕВДИН НЕДЖИБОВ НЕДЖИБОВ – 19.11.2020г., 15:12 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:03

82. ФАТМЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА – 19.11.2020г., 15:11 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:02

81. ФАТМЕ САЛИМОВА ХАСАНОВА – 19.11.2020г., 15:10 – сваляне на съобщението 07.12.2020г., 13:01

80. ВМД ПАРТНЬОРИ ЕООД 2-ро – 20.10.2020г., 8:20 – сваляне на съобщението 05.11.2020г., 9:13

79. ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – 07.07.2020г., 10:09 – сваляне на съобщението 22.07.2020г., 10:33

78. БЪЛГЕРИЪН КЪНЕКШЪН ООД – 07.07.2020г., 10:08 – сваляне на съобщението 22.07.2020г., 10:32

77. ГАЛИН НАЧКОВ ГОСПОДИНОВ – 07.07.2020г., 10:07 – сваляне на съобщението 22.07.2020г., 10:31

76. БОЯН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ – 07.07.2020г., 9:58 – сваляне на съобщението 22.07.2020г., 10:30

75. ЖЕНЯ МАРИНОВА – 12.06.2020г., 11:42 – сваляне на съобщението 29.06.2020г., 16:07

74. РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА – 29.04.2020г., 11:40 – сваляне на съобщението 29.06.2020г., 16:06

73. КАРАМФИЛ НОНОВ – 29.04.2020г., 11:38 – сваляне на съобщението 29.06.2020г., 16:06

72. ДРЪМРЕЙ КОТИДЖ ЕООД– 29.04.2020г., 11:36 – сваляне на съобщението 12.05.2020г., 11:05

71. БИЛДИНВЕСТ 2012 ЕАД – 29.04.2020г., 11:34 – сваляне на съобщението 09.07.2020г., 16:58

70. АЙДОГДУ ЕООД – 29.04.2020г., 11:32 – сваляне на съобщението 29.06.2020г., 16:04

69. ДЖАС ЕООД – 28.01.2020г., 16:58 – сваляне на съобщението 12.02.2020г., 10:47

68. ВМД ПАРТНЬОРИ ЕООД – 28.01.2020г., 16:57 – сваляне на съобщението 12.02.2020г., 10:45

67. КРИПС ООД – 03.01.2020г., 15:22 – сваляне на съобщението 21.01.2020г., 15:38

66. ЮПЕР ООД – 03.01.2020г., 15:20 – сваляне на съобщението 21.01.2020г., 15:36

65. ИНВЕСТ ПЕТРОЛЕУМ ЕООД – 20.12.2019г., 15:51 – сваляне на съобщението 06.01.2020г., 10:53

64. НЮ ФАШЪН-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД – 09.12.2019г., 16:55 – сваляне на съобщението 27.12.2019г., 14:00

63. ЛИНДЪН ЕООД – 09.12.2019г., 16:54 – сваляне на съобщението 27.12.2019г., 14:00

62. БГ-НЕД-МК ЕООД – 09.12.2019г., 16:52 – сваляне на съобщението 27.12.2019г., 14:00

61. АГРО ГРУП ЕООД – 09.12.2019г., 16:50 – сваляне на съобщението 27.12.2019г., 14:00

60. ГЛОБЪЛ БГ – 15.11.2019г., 08:50 – сваляне на съобщение 01.12.2019г., 08:23

59. СОТИРИС ЕВАНГЕЛОУ ПРОПЪРТИС – 30.10.2019г., 14:31 – сваляне на съобщение 14.11.2019г., 08:53

58. ЕДЕЛВАЙС-55 ЕООД – 20.02.2019, 11:58 – сваляне на съобщение 07.03.2019 г., 16:23

57. СОТИРИС ЕВАНГЕЛОУ ПРОПЪРТИС ЕООД – 01.08.2016, 10:42 – сваляне на съобщение 16.08.2016 г., 11:29

56. ЮПЕР ООД – 21.07.2016, 08:35 – сваляне на съобщение 05.08.2016 г., 11:13

55. Кей ес еф пропъртис – 21.07.2016, 08:34 – сваляне на съобщение 05.08.2016 г., 11:13

54. Стара Виста ООД – 29.06.2016, 14:51 – сваляне на съобщение 14.07.2016 г., 13:49

53. ДИШ ООД – 14.06.2016, 14:32 – сваляне на съобщение 29.06.2016 г. 08:42

52. Добромира Севдалинова Кръстева – 25.01.2016, 9:35 – сваляне на съобщение 10.02.2016 г. 10:01

51. Асен Стоянов Стоянов – 25.01.2016, 9:35 – сваляне на съобщение 10.02.2016 г. 10:01

50. Стоянка Димитрова Герова – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

49. Северин Бойчев Стефанов – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

48. Румен Алексиев Фурнаджиев – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

47. Ружди Мехмед Хасан – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

46. Михаил Иванов Рачев – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

45. Мехмед Алиев Мехмедов – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

44. Мартина Левенова Исаева – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

43. Ивайло Маринов Иванов – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

42. Атанас Маринов Маринов – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

41. Анка Христова Фурнаджиева – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

40. Ангел Асенов Атанасов – 12.12.2015, 16:18 – сваляне на съобщение 28.12.2015 г. 10:45

39. Юри Ангелов Йорданов – 25.11.2015, 13:15 – сваляне на съобщение 10.12.2015 г. 11:34 ч.

38. Eленка Ангелова Йорданова – 25.11.2015, 13:15 – сваляне на съобщение 10.12.2015 г. 11:34 ч.

37. Гюржан Фюкрет Юсреф – 25.11.2015, 13:15 – сваляне на съобщение 10.12.2015 г. 11:34 ч.

36. Антоанета Дончева Гроздева – 25.11.2015, 13:15 – сваляне на съобщение 10.12.2015 г. 11:34 ч.

35. Ради Антонов Станчев – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

34. Mита Георгиева Христова – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

33. Ереджеб Хюсеин Раим – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

32. Евгения Константинова Асенова – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

31. Димитър Маринов Ангелов – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

30. Aнка Красимирова Станчевa – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

29. Алденис Сабриев Мехмедов – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

28. Мустафа Мустафов Халилов – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

27. Юксел Осман Мехмед – 1.06.2015, 13:08 – сваляне на съобщение 16.06.2015 г. 10:26 ч.

26. Шакин Завайдинов Сакинов – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

25. Хюсеин Алиев Садулов – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

24. Нихат Ахмедов Сабриев – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

23. Кълъч Бюлент – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

22. Ибрям Ремзиев Ибрямов – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

21. Валентин Ивов Лилов – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

20. БЮЛСЕЛ ООД – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

19. Ахмед Ебазер Сабри – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

18. АГРО ГРУП ООД – 19.03.2015, 14:55 – сваляне на съобщение 06.04.2015 г. 10:13 ч.

17. Юксел Осман Мехмед – 24.11.2014, 13:46 часа – сваляне на съобщение 10.12.2014 г. 8:30 ч.

16. Светльо Серафимов Алеков – 24.11.2014, 13:46 часа – сваляне на съобщение 10.12.2014 г. 8:30 ч.

15. Неделчо Жоров Маринов – 24.11.2014, 13:46 часа – сваляне на съобщение 10.12.2014 г. 8:30 ч.

14. ET Неделчо Маринов – 24.11.2014, 13:46 часа – сваляне на съобщение 10.12.2014 г. 8:30 ч.

13. ДЕЛЕВ ЕООД – 24.11.2014, 13:46 часа – сваляне на съобщение 10.12.2014 г. 8:30 ч.

12. ЕТ ИВИ-2001-ИВЕЛИНА ДОНЧЕВА – 15.10.2014, 14:00 часа – сваляне на съобщение 31.11.2014 г. 13:50 ч.

11. Тихомир Христов Танев – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

10. Селвие Хюсеинова Селимова – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

9. Сасине Хюсеинова Хасанова – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

8. Маньо Митков Маринов – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

7. Христо Герчев Христов – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

6. Хюсеин Мустафа Яшар – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

5. Красен Станиславов Делев – 24.09.2014, 13:30 часа – сваляне на съобщение 14.10.2014 г. 11:30 ч.

4. Трака ЕООД – 12.02.2014, 09:00 часа – сваляне на съобщение 27.02.2014 г. 10:00 ч.

3. Трака ЕООД – 12.02.2014, 09:00 часа – сваляне на съобщение 27.02.2014 г. 10:00 ч.

2. Стара Виста” ООД 25.04.2013 – сваляне на съобщение 10.05.2013 г. 13:00 ч.

1. Трака ЕООД 13.03.2013 – сваляне на съобщение 28.03.2013 г. 13:40 ч.

Skip to content