Изберете страница

Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Име Фамилия Длъжност По чл. 35 (1) т.1 и т.3 По чл. 35 (1) т.2 и т.4
Георги Стоев Ръководител ДСП изтегли
Веска Стоянова Главен специалист бюджет изтегли
Янислава Тодорова Старши специалист ОИ изтегли
Ангелина Добрева Специалист счетоводител изтегли
Камен Димитров Старши специалист ОПОП и екология изтегли
Валентин Тончев Директор на д-я ОА изтегли
Мерлин Хюсеинова Старши специалист КСД изтегли
Методи Иванов Юрисконсулт изтегли
Валерия Георгиева Юрисконсулт изтегли
Стойчо Стойчев Старши специалист КСД изтегли
Пламен Славов Директор на АМ Велики Преслав изтегли
Дияна Ангелова Ст. спец.секрет. км. Кочово изтегли
Недялко Делев Гл.спец.ръководител ОП изтегли
Йоана Стоянова Специалист ОИ изтегли
Детелина  Василева Специалист – счетоводител, касиер изтегли
Росица  Пенчева Специалист МДТ изтегли
Валентин  Вълев Управител на „БКС“ ЕООД изтегли
Николина  Димитрова Старши специалист ТСУ, ЧР изтегли
Марияна  Христова Секретар на община изтегли
Даниела  Христова Специалист секретар изтегли
Десислава  Кирилова Специалист счетоводител изтегли
Миглена  Атанасова Секретар на МКБППМН изтегли
Нина  Асенова Старши специалист екология и проекти изтегли
Калоян  Божков Специалист ТСУ, КРКС, ИК изтегли
Гинка  Жекова Старши специал. организатор сп.дейност изтегли
Дияна  Стоянова Специалист МДТ изтегли
Мехмед  Мехмед Старши специалист орган.км. Миланово изтегли
Георги  Георгиев Специалист Контрол по Наредба №1 изтегли
Емил  Ефтимов Специалист секретар в км. Хан Крум изтегли
Надя  Миланова Технически сътрудник кв. Кирково изтегли
Теодора  Янкова Технически сътрудник към ОбС изтегли
Зийнеп  Хюсеин Специалист секретар в км. Троица изтегли
Величка Радева Старши специалист  орг.км. Имренчево изтегли
Мария   Бонева Старши специалист СП изтегли
Ангелина   Русева Директор на ДГ „Снежанка“ с.Троица изтегли
Ангел  Въчев Технически сътрудник, домакин, шофьор изтегли
Бонка  Василева Старши специалист МДТ изтегли
Галина  Лейчева Технически сътр.касиер данъци и такси изтегли
Елмаз Ибрямова Специалист организатор в км. Мостич изтегли
Росица   Митева Старши специалист ГРАО изтегли
Дора  Борисова Директор на ДГ „Славейче“ с. Драгоево изтегли
Ваня Дункова Главен счетоводител изтегли
Станка  Атанасова Финансов контрольор изтегли
Даниела  Христова Д-р на ДГ „Червената шапчица“ с.Златар изтегли
Бистра  Господинова Директор на ДГ „Първи юни“ с. Кочово изтегли
Иван  Иванов Специалист ЗН, ОМП и ССИ изтегли
Дарина  Минева Специалист култура и ВО изтегли
Цветомира  Димитрова Специалист секретар изтегли
Александрина  Марчева Д-р на ДГ „Снежанка“ гр. Велики Преслав изтегли
Айше Кавунска Директор на ДГ „Детелина“ с. Миланово изтегли
Снежа  Янкова Старши специалист орган.км. Драгоево изтегли
Ирина  Димова Главен специалист Просвета и ОП изтегли
Димитър  Антонов Ландшафтен архитект изтегли
Йордан  Топалов Старши специалист ИКНС изтегли
Драгомира  Андреева Главен специалист МДТ изтегли
Соня  Каменовска Юрисконсулт изтегли
Владимир  Върбанов Старши специалист ОПОП изтегли
Диана  Денева-Дучева Ръководител на КСУ изтегли
Ива  Янкова Старши специалист ГРАО изтегли
Наталия  Петрова Специалист счетоводител-деловодител изтегли
Нина  Савева Старши специалист секретар в км. Златар изтегли
Стела  Параскевова Директор на Детски ясли изтегли
Мариана Райкова Старши специалист ЕСГРАОН изтегли
Себайдин Ломов Ст. спец. секр. в км. Мокреш изтегли
Надя Димитрова Специалист секр. в км. Осмар изтегли
Петина Димова Специалист АО изтегли изтегли
Тихомир Тенев Системен администратор изтегли изтегли
Дончо Личев ОП“Трудова Заетост“ изтегли изтегли
Мария Попова Специалист – счетоводител изтегли изтегли