0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Име Фамилия Длъжност По чл. 35 (1) т.1 и т.3 По чл. 35 (1) т.2 и т.4
Янислава Тодорова Старши специалист ОИ изтегли
Ангелина Добрева Специалист счетоводител изтегли
Мерлин Хюсеинова Старши специалист КСД изтегли
Методи Иванов Юрисконсулт изтегли
Валерия Георгиева Юрисконсулт изтегли
Дияна Ангелова Ст. спец.секрет. км. Кочово изтегли
Йоана Стоянова Специалист ОИ изтегли
Детелина  Василева Специалист – счетоводител, касиер изтегли
Росица  Пенчева Специалист МДТ изтегли
Николина  Димитрова Старши специалист ТСУ, ЧР изтегли
Марияна  Христова Секретар на община изтегли
Даниела  Христова Специалист секретар изтегли
Десислава  Кирилова Специалист счетоводител изтегли
Миглена  Атанасова Секретар на МКБППМН изтегли
Калоян  Божков Специалист ТСУ, КРКС, ИК изтегли
Дияна  Стоянова Специалист МДТ изтегли
Мехмед  Мехмед Старши специалист орган.км. Миланово изтегли
Георги  Георгиев Специалист Контрол по Наредба №1 изтегли
Емил  Ефтимов Специалист секретар в км. Хан Крум изтегли
Теодора  Янкова Технически сътрудник към ОбС изтегли
Зийнеп  Хюсеин Специалист секретар в км. Троица изтегли
Мария   Бонева Старши специалист СП изтегли
Бонка  Василева Старши специалист МДТ изтегли
Елмаз Ибрямова Специалист организатор в км. Мостич изтегли
Ваня Дункова Главен счетоводител изтегли
Цветомира  Димитрова Специалист секретар изтегли
Ирина  Димова Главен специалист Просвета и ОП изтегли
Димитър  Антонов Ландшафтен архитект изтегли
Драгомира  Андреева Главен специалист МДТ изтегли
Соня  Каменовска Юрисконсулт изтегли
Яна  Иванова Специалист ГРАО изтегли изтегли
Наталия  Петрова Специалист счетоводител-деловодител изтегли
Нина  Савева Ст. специалист секретар в км. Златар изтегли
Себайдин Ломов Ст. спец. секр. в км. Мокреш изтегли
Петина Димова Специалист АО изтегли изтегли
Тихомир Тенев Системен администратор изтегли изтегли
Мария Попова Специалист – счетоводител изтегли изтегли
Благовеста Минева Специалист ГРАО изтегли изтегли
Милена Стоева Специалист ТСУ,ИК изтегли изтегли
Надежда Папазова Специалист счетоводител изтегли изтегли
Мариана Райкова Ст. специалист „Социална политика“ изтегли изтегли
Бончо Богданов ЗН ОМП изтегли изтегли
Людмила Ганчева Специалист организатор в км. Имренчево изтегли изтегли
Петинка Петрова Специалист общински проекти изтегли изтегли
Стилияна Йорданова Спец. Обществени поръчки и общински проекти изтегли изтегли
Юлия Терзиева Специалист „Туризъм“ изтегли изтегли
Наталия Велинова Специалист – счетоводител изтегли изтегли
Атидже Молова Технически сътрудник на кв.Кирково изтегли изтегли
Жана Кръстева Специалист организатор в км. Драгоево изтегли изтегли
Камен Димитров Специалист „ЗН ОМП“ изтегли изтегли
Славена Славова Специалист секретар изтегли изтегли
Калушка Симеонова ОПОП изтегли изтегли
Пламена Бонева Специалист ОП ОП изтегли изтегли
Станислава Минчева Специалист ГРАО изтегли изтегли
Благовеста Сакалова-Върбева Специалист социална политика изтегли изтегли

 


 

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ:

Skip to content