0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Устройство на територията


Кадастрален план – Велики Преслав

Кадастрален план – села


Обява ОУП – 58222.60.15

Обява ОУП

Обяви – ОУП и ПУП


Обяви ЗУТ
Заповед РД-00-205-2023г.


Заповед РД-00-121-2023г.


Заповед РД-00-66-2023 г.


Заповед РД-00-65-2023 г.


Заповед РД-00-21-2023 г.


Заповед РД-00-36 – 2023 г.


Заповед РД-00-532


Заповед РД-00-478


Заповед РД-00-433


Заповед РД-00-300


Заповед РД-00-516


Заповед РД-00-514


Заповед РД-00-301


Заповед РД-00-472


Заповед РД-00-357


Заповед РД-00-447


Заповед РД-00-446


Заповед РД-00-405


Заповед РД-00-342


Заповед РД 00-340


Заповед РД-00-314


Заповед РД-00-263


Заповед РД-00-164


Заповед РД-00-112


Заповед РД-00-108


Заповед РД-00-98


Заповед РД-00-86


Заповед 72-2021


Заповед 71-2021


Заповед 65-2021


Заповед 43-2021


Заповед 23-2021


Заповед 420-2020


Заповед 372-2020


Заповед 537-2020


Заповед 356-2020


Заповед 502-2020


Заповед 466-2020


Заповед 468-2020


Заповед 465-2020


Заповед 438-2020


Заповед 437-2020


Заповед 430-2020


Заповед 417-2020


Заповед 407-2020


Заповед 403-2020


Заповед 352-2020


Заповед 351-2020


Заповед 338-2020


Заповед 337-2020


Заповед 326-2020


Заповед 320-2020


Заповед 319-2020


Заповед 300-2020


Заповед 283-2020


Заповед 272-2020


Заповед 264-2020


Заповед 267-2020


Заповед 263-2020


Заповед 234-2020


Заповед 232-2020


Заповед 168-2020


Заповед 141-2020


Заповед 92-2020


Заповед 91-2020


Заповед 57-2020


Заповед 54-2020


Заповед 50-2020


Заповед 49-2020


УКАЗАНИЯ – АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК


 

Skip to content