0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Население

НАСЕЛЕНИЕ  В ОБЩИНА  ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ
(по данни от преброяване на населението )

  Преброяване  1991г.    – 17 734 души;

  Преброяване  2001г.  –  16 276 души;

  Преброяване  2011г.  –  13 114 души.


 

Skip to content