0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Здравеопазване

Здравни заведения

Лабораторни изследвания

1. МБАЛ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: Д-р Йошенка Ненчева
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Л. Каравелов“ 51
Телефон: 0538/4 23 07
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул „Л.Каравелов“ 51
Телефон: 0538/4 23 07
Пакет рентгенология ВСМДИ
10.03 – Мамография на двете млечни жлези
10.58 – Хистеросалпингография
10.60 – Венозна урография
Пакет образна диагностика

Болници

1. МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: Д-р Йошенка Ненчева
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул „Л.Каравелов“ 51
Телефон: 0538/4 23 07
1 – Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
3 – Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 – Субарахноиден кръвоизлив
7 – Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8 – Диабетна полиневропатия
11 – Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
21 – Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
25 – Паркинсонова болест
31 – Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
46 – Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 – Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
52 – Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация
73 – Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74 – Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
78 – Оперативни процедури върху мъжка полова система
83 – Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84 – Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
86 – Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
89 – Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
91 – Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
102 – Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст
103 – Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст
141 – Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142 – Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
144 – Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица
148 – Оперативни процедури за задържане на бременност
149 – Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
158 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
162 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
164 – Оперативни процедури върху апендикс
166 – Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 – Оперативни процедури при хернии
168 – Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 – Конвенционална холецистектомия
170 – Лапароскопска холецистектомия
173 – Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175 – Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
178 – Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
180 – Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия или биопсия
181 – Оперативно лечение при остър перитонит
183 – Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184 – Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
194 – Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност
202 – Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
237 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
241 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
279 – Грижи за здраво новородено дете
280 – Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност, с хирургична обработка на раневите повърхности
283 – Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

Аптеки

1. Джамбо-5-Мила Джамбазова
Управител: МИЛА АТАНАСОВА ДЖАМБАЗОВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ 74
Телефон: 0538/4 23 49
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Продажба на наркотични средства
Отпускане на лекарства по прогокол C

2. Аптека „Марешки“

Общопрактикуващи лекари

1. ЕТ „АПИМП-ИП-Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 51 А к-т 3 и к-т 4
Телефон: 0538/4 22 24 (215);0538/4 44 81 (215); 088 724 01 19
1 Ирена Илиева Христова – Общопрактикуващ лекар
2. ЕТ „АПМП-ИП-Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕШЕВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 51
Телефон: 0538/4 34 19; 089 673 82 61
1 Евгения Иванова Нешева – Общопрактикуващ лекар
3. ЕТ „АПМП-ИП-Д-Р ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: С.ЗЛАТАР
Адрес: ул.“Ал.Стамболийски“ 49,к-т1
Телефон: 05331/4 20 31; 089 821 45 32
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: С.ДРАГОЕВО
Адрес: ул. „Стефан Стойчев“ № 6
Телефон: 05331/4 20 31; 089 821 45 32
1 Йорданка Стефанова Йорданова – Общопрактикуващ лекар
4. ЕТ „АПМП-ИП-Д-Р КАЯНЕ АЛЕКСИЕВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.“Л.Каравелов“ 51А, ет.1, к-т.1, к-т 2-манипулационнак,к-т4-дет.консултация
Телефон: 0538/4 26 36; 089 990 27 26
1 Каяне Агоп Алексиева – Общопрактикуващ лекар
5. ЕТ „МИЛЕН ЧОЛАКОВ-КЛИНИКА Д-Р ЧОЛАКОВИ“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: С.ХАН КРУМ
Адрес: ул.“Преслав“ 15, ет 2 к-т 1 и манипулационна
Телефон: 054/87 69 79; 088 601 11 66
1 Милен Русев Чолаков – Общопрактикуващ лекар

Лекари специалисти

1. МЦ 1 – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: Д-р Митко Митев
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 51
Телефон: 0538/4-25-36 / 0888720684
1 Костадин Иванов Хубанов – Ушно-носно-гърлени болести
2 Митко Минчев Митев – Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
3 Славчо Иванов Нанов – Хирургия

Специализирани кабинети работещи под наем в МЦ І

1. АСМП-ГП-ОРТОХЕЛП ООД
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Любен Каравелов 51 А, ет 2, хирургичен к-т в МЦ-1-Велики Преслав“ ЕООД
Телефон: 054/860780; 0898559134
1 Румен Димитров Николов – Ортопедия и травматология
2. АСМП-МЦ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 51А,ет.2,к-т 12
Телефон: 054/800806; 0899912880
1. Илия Атанасов Илиев – Гастроентерология, Вътрешни болести
3. ЕТ „АИПСМ-Д-Р ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ“
Управител: ДОЙЧИН ИЛИЕВ ДОЙЧИНОВ
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.Л.Каравелов 51 А, ет 2 к-т 15
Телефон: 054/830928 в.(108); 0898508796; 0538/3646
1 ДОЙЧИН ИЛИЕВ ДОЙЧИНОВ – Ендокринология и болести на обмяната
4. ЕТ „АСИМП-Д-Р ВАЛЕНТИН ЙОТОВ-МЕДИКУС“
Управител: Валентин Александров Йотов
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.“Любен Каравелов“ 51А, ет.2, к-т 1
Телефон: 0538/44592;0538/44088; 0899865381
1 Валентин Александров Йотов – Нервни болести
5. ЕТ „АСМП-ИП – Д-Р ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА“
Управител: ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.Любен Каравелов 51 ет.2 к-т16, очен кабинет
Телефон: 0897844202
1 Даринка Георгиева Славчева – Очни болести
6. ЕТ „АСМП-ИП-Д-Р РУМЯНА ВАСИЛЕВА
Управител: РУМЯНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 51 А ет 2 к-т 10
Телефон: 0898916025
1 Румяна Стойчева Василева – Кардиология
7. ЕТ „АСМП-ИП-Д-Р СТОЯНКА ПЕНЕВА“
Управител: Стоянка Стоянова Пенева
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Л. Каравелов“ 52А, к-т 7
Телефон: 054/872930; 0888208938
1 Стоянка Стоянова Пенева – Детски болести
8. ЧПК-2000 ООД
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Л.Каравелов“ № 51
Телефон: 054/886014; 054/50135; 0898727900
1 Свилен Радославов Станчев – Психиатрия
2 Уляна Димитрова Андреева-Панайотова – Психиатрия

Индивидуални специализирани практики

1. ЕТ „АСМП-ИП-Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ“
Управител: Александър Демирев Алексиев
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Йордан Господинов“ 2
Телефон: 0538/3571
1 Александър Демирев Алексиев – Кардиология
2. ЕТ „АСМП-ИП-Д-Р ГАЛИНА СТОЙНОВА“
Управител: Галина Тодорова Стойнова
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „П. Волов“ 5
Телефон: 0538/4088, 0888441402
1 Галина Тодорова Стойнова – Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
3. Д-Р ТАНЯ ХРИСТОФОРОВА ПЕШЛЕЕВСКА-ВИЧЕВА
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Б. Спиров“ 67
Телефон: 0538/2780; 0888562073
1 Таня Христофорова Пешлеевска-Вичева – Хирургия
4. Д-Р КРУМ ГЕОРГИЕВ ЗИДАРОВ
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.. „Борис Спиров“ 67 – хирургически к-т
Телефон: 054/821382; 0899/408069
1 Крум Георгиев Зидаров – Ушно-носно-гърлени болести
5. Д-Р НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЧОБАНОВ
Управител: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЧОБАНОВ
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.“Борис Спиров“ 45,ет.1
Телефон: 0888818220
1 Николай Стефанов Чобанов – Очни болести
6. МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД
Управител: МИЛЧО СТАНЧЕВ МАВРОДИНОВ, Милчо Станчев Мавродинов
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Л. Каравелов“ 51
Телефон: 0538/42307
1 Милчо Станчев Мавродинов – Физикална и рехабилитационна медицина

Стоматолози

1. ЕТ“АПДП-ИП-Д-Р ГАЛИНА РАЙЧЕВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: С.ДРАГОЕВО
Адрес: ул.Никола Вапцаров 2
Телефон: 054/860095
1 ГАЛИНА РАЙЧЕВА МАРИНОВА – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
2. ЕТ“АПДП-ИП-Д-Р ДОНКА ДИМИТРОВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Ал.Стамболийски “ № 74, вх. 1, ап.3
Телефон: 0886712773;0538/44804
1 Донка Димитрова Андреева – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
3. ЕТ“АПДП-ИП-Д-Р РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: С.ТРОИЦА
Адрес: ул. „Мир“ 2
Телефон: 054/877893
1 Румянка Георгиева Томова-Георгиева – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
4. ЕТ“Д-Р ДЕНИЦА АНГЕЛОВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.“Ат.Жечев“ 2
Телефон: 0888786638;0538/3405
1 ДЕНИЦА АНГЕЛОВА ПЕЕВА-СТОЯНОВА – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
5. ЕТ“Д-Р ИЛКА ЯКОВА“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Йордан Господинов“ 7
Телефон: 0538/42214
1 Илка Петрова Якова – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
6. ЕТ“Д-Р СТАНЧО СТАНЧЕВ“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Йордан Господинов“ 7
Телефон: 0538/42225
1 Станчо Иванов Станчев – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
7. ЕТ“Д-Р ТЕОДОР БЛАЖЕВ“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул.“Христо Ботев“ 18
Телефон: 0538/43284
1 Теодор Атанасов Блажев – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ
8. ЕТ“Д-Р ХЮСЕИН ШУГАНОВ“
Управител:
Област(РЗОК): РЗОК Шумен
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Адрес: ул. „Борис Спиров“ 96
Телефон: 0538/2969;0538/42680
1 Хюсеин Шабанов Шуганов – Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

Skip to content