0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Банково, застрахователно и правно обслужване

Банково обслужване

• ОББ, АД – ул. „Борис Спиров“ 70, ет.1, тел. 0538/4 20 32, факс:(0538)4 32 12
Работно време: 8:30 – 16:30, понеделник – петък

• БАНКА ДСК, ЕАД – ул. „Борис Спиров“ 70, ет.2, тел. 0538/4 20 75

Работно време:

• ЦКБ, АД – ул. „Борис Спиров“ 50, тел. 0538/ 4 21 90, 0538/ 42190

Работно време: 8.30 – 12.30 и 13.00 – 17.00


Застрахователно обслужване

• ЗАД „Виктория“ – ул. „Кирил и Методий“ 17, тел. 0538/4 42 66

• Алианц България – ул. „Симеон Велики“ 19, тел. 0538/4 25 73

• Витоша – ул. „Борис Спиров“ 50, тел. 0538/4 36 93

• ДЗИ, АД – ул. „Борис Спиров“ 33, тел. 0538/4 21 57

• ЗД „Евроинс“ АД – ул. „Борис Спиров“ 72, тел. 0538/4 33 58


Правно обслужване

• Районен съд – ул. „Борис Спиров“ 80, тел. 0538/4 25 43

• Районна прокуратура – ул. „Борис Спиров“ 80, тел. 0538/4 23 80

Адвокати:
• Ангел Стоянов Момов – ул. „Борис Спиров“ 74, тел. 0538/4 21 15

• Георги Петков Иванов – ул. „Неофит Рилски“ 18, тел. 0538/4 42 23

• Едуард Артаки Аутонян – ул. „Климент Охридски“ 3, тел. 0538/4 33 92

• Марин Йорданов Костов – ул. „Патлейна“ 2, тел. 0538/4 20 09

• Валери Кубратов Кирилов – ул. „Борис Спиров“ 84, тел. 0538/4 23 46

Skip to content