0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Председател на ОбС

Професионална автобиография
 

Собствено име, презиме, фамилия

Анелия Евгениева Асенова

Телефон

0538/ 48 243

E-mail

Дата на раждане

15.10.1975 г.

 

 

Образование и
обучение

  2003 г. 
специалност – Икономика 
Шуменки университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен

1998 г.
специалност – Финанси, специализация Финанси
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, гр. Свищов

Следдипломна квалификация

  2013 г.
Професионално-квалификационна степен – V 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
Департамент за информация и усъвършенстване на учители

  2006 г. 
Икономическа педагогика
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, гр. Свищов
Център за следдипломно и факултативно обучение

Трудов стаж и проф. опит в т.ч. учителски

13 г. 6 м. 19 д.
10 г. 6 м. 23 д.

 

  01.02. – 31.08.2014 г.
  Помощник-директор по учебната дейност (по заместване) 
Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” 
гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов, 53

  2008  г.  – към момента
Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” 
гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов, 53
финансов контрольор

  2006 г.  – към момента 
Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” 
гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов, 53
старши учител по теоретично обучение – икономика

  2005 г. – 2006 г. 
Професионална гимназия по селско стопанство 
гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов, 49
учител по икономика

 

  2003 г. – 2004 г.
Професионална гимназия по селско стопанство
гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов, 49
лектор по икономика

  2003 г. – 2004 г.
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна   техника „Иван Къндев”
гр. Велики Преслав, ул. Геро Добрев, 2
лектор по икономика

 

 

Организационни умения и компетенции

Имам организаторски опит и опит в управлението на екипи и проекти. В периода от 06.02.2012 г. до  15.04.2015 г. съм била асистент оперативно управление по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ.

Комуникационни умения и компетенции

  Добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми   като учител. Работя добре в екип. Лесно се адаптирам към непозната среда.

 

 

Чужд език

*От 1 до 6; 1 –най-слабо, 6 –най-високо;

Самооценяване

 

Разбиране

Разговор

Писане

 

Европейско ниво (*)

 

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

Руски език

 

А1

А1

А1

А1

А1

 

 

 

Компютърни умения и компетенции

Много добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™).
Добри умения за работа със софтуерната платформа на    Информационната система на Министерството на образованието и  науката.

 

 

Свидетелство за управление на МПС

Категория: В; М

Skip to content