Изберете страница

Туризъм

За проекта

По програма “Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта в община Велики Преслав се изпълнява проект   “Планиране на местното икономическо развитие в областта на туризма на Община Велики Преслав”. Програмата е подкрепена от Световната банка. Проектът се реализира на територията на община В. Преслав.

Доставчик на услугата /ДУ/ е “ТОНУС 21” ЕООД,  ръководител на проекта е инж. Станислав Стоянов.

Екипът по проекта анализира възможностите за развитие на туризма и специализираните му форми.
Отделните етапи в работата по проекта включват:  първоначални проучвания и изследване на местния икономически потенциал и обучения; анализи на процесите и тенденциите на местната икономика и за привличане на инвестиции; анализ на възможностите за създаване на нови работни места; изработка на стратегия за развитие на туризма, план за реализирането й, както и рекламни материали за популяризиране на местния икономически потенциал.

Проектът е с продължителност 8 месеца.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Природни ресурси
Станислав Стоянов – общински съветник, представител на Туристическо дружество „Патлейна”
Николай Иванов – предприемач, фирма „Максойл” ООД
Галина Николова – Общинска администрация, с. Осмар

Археология, история
Георги Майсторски – директор на Археологически музей В. Преслав
Гергана Цонкова – главен архитект на община Велики Преслав
Желез Железов – представител на неправителствена организация

Бит, традиции, занаяти, етнография, селски туризъм
Марияна Райкова – Общинска администрация В. Преслав
Стефка Димитрова – кмет на с. Троица
Тодорка Светославова – предприемач, селски туризъм
Красимира Цонкова – предприемач хотелиерство

Инфраструктура, настаняване и хранене
Мерлин Османова – Общинска администрация В. Преслав
Пламен Славов – Археологически музей В. Преслав
Христо Кюркчиев – предприемач, хотелиерство и ресторантьорство

Специализиран туризъм, хоби туризъм
Красимир Костов – общински съветник
Георги Вичев – предприемач, хотелиерство и ресторантьорство
отец Николай – Българска православна църква

Човешки ресурси, кадри в туризма
Стоянка Стойкова – туроператорска фирма „Аристур”
Мария Бонева – Общинска администрация В. Преслав
Златина Михайлова – Археологически музей В. Преслав
Димо Бодуров – общинска администрация

РАБОТНИ СЕМИНАРИ

Обучителен семинар в Априлци – февруари 2007

Обучителен семинар в Елена – март 2007

Тридневен семинар във Велики Преслав – април 2007

Екип на проект „Планиране на местното икономическо развитие в областта на туризма в община Велики Преслав“

Ръководител : Станислав Стоянов

Местен координатор: Златина Бодурова

Офис:
гр. Велики Преслав
ул. „Ал. Стамболийски” № 59
тел./факс: 0538/ 424 44
e-mail: tonus_21@mail.bg