0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Конкурси


 

Обява социален асистент – 2024-2

 


 

съобщ.

 

ОБЯВА КОНКУРС

 

Декларация чл. 107а

Декларация по чл. 21, ал.2 ЗВОПС

Заявление

 


 

Препис-извлечение от протокол 1-24

 


 

Допуснати кандидати АП 1-24

 


 

Обява социален асистент – 2024

 


 

Препис-извлечение от протокол 3

 


 

Допуснати кандидати АП 3

 


 

Обява социален асистент – 2023-3

 


 

Обява за свободно работно място - домашен санитар

 


 

Препис-извлечение от протокол 2

 


 

Допуснати кандидати АП - за сайта

 


 

Обява социален асистент – 2023-2

 


 

обявление

 

Заявление Изтегли  

Декларация Изтегли  

 


 

Препис-извлечение от протокол

 


 

Допуснати кандидати АП

 


 

Обява за работа - медицинска сестра

 

Автобиография Изтегли  

Заявление Изтегли  

 


 

Обява социален асистент – 2023

 


 

Обява за работа - медицинска сестра

 


 

Обява-за-ЦНСТПЛУИ-трудотерапевт-08.-2023

 


 

Главен архитекст - окончателен резултат

 


 

Списък

 


 

Обява за ЦНСТПЛУИ - трудотерапевт

 


 

Списък допуснати и недопуснати

 


 

Обява ДЦПДУТС ерготерапевт

 


 

ОБЯВА Главен Архитект

 

Заявление Изтегли

Декларация Изтегли

 


 

Обява за Социален работник

 


 

Резултати-от-конкурс „Укрепване-на-общинския-капацитет“

 


 

Подбор-кандидати – „Укрепване на общинския капацитет“

 


 

Списък

 


 

Обява – Укрепване на общинския капацитет

 

Заявление персонал Изтегли

 


 

Обява ДЦПДУТС психолог 

 


 

Препис-извлечение 2 

 


 

Препис-извлечение от Протокол – ЦНСТПЛУИ

 


 

ОБЯВА персонал 

 

Заявление => Изтегли

 


 

Извлечение от Протокол на комисия ДЦ


 

Извлечение от Протокол на комисия ЦОП


 

Списък ДЦПДУТС

 


 

Списък ЦОП 

 


 

Обява за свободно работно място

 


 

2.1. Обява ДЦПДУТС

 

Заявление ДЦПДУТС => Изтегли

 


 

1.1. Обява ЦОП

 

Заявление ЦОП => Изтегли

 


 

Препис-извлечение от протокол БКС

 

Препис-извлечение от Протокол 1 

 


 

ОБЯВА_12.04.2022

 

Автобиография Изтегли

 

Заявление за работа Изтегли

 


 

Извлечение Приложение 8 окончателни резултати 

 

Извлечение от Протокол ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 


 

Допускане до интервю

 

Допускане до защита

 


 

Резултати тест

 


 

КОРИГИРАНА_ОБЯВА_21.03.2022 – Шофьор-поддръжка

 


 

ОБЯВА_11.03.2022

 

Списък одобрените кандидати_2022

 


 

Система за определяне на резултатите

 

Допускане до тест

 

Списък допуснати кандидати

 

Заповед конкурси 

 

Информация за длъжността

Обява

Ограничения

 

Приложение № 3 – Заявлениие за участие в конкурс Изтегли

Декларация по чл. 17 НПКДС Изтегли

 


 

Обява ЦОП


 

Обява

Обява

 

Обява

 

Заявление

Автобиография

 


 

Обява

 

Заявление

Автобиография


 

Обява

 


 

Обява 

 

Заявление 

Автобиография

 


 

Обява     

 


 

Обява    

 


 

Обява    

 


 

Съобщение   

 

Съобщение   

 

Обява   

 

Съобщение    

 

Обява   

 

Автобиография

Заявление за работа

 


 

Съобщение   

 


 

Съобщение  

 


 

Съобщение   

 


 

Съобщение  

 


 

Обява   

 


 

Обява  

 


 

Съобщение

 


 

Обява   

 

Декларация

 


 

Обява   

 


 

Съобщение   

 


 

Обява   

 


 

Съобщение  

 


 

Обява  

 


 

Съобщение  

 


 

Обява  

 


 

Обява  

 

Длъжностна характеристика

Декларация

Заявление

 


 

Съобщение  

 


 

Съобщение  

 


 

Съобщение  

 


 

Обява  

 


 

15.11.2019г.

Резултати от проведен подбор на кандидати за домашен санитар по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“

 

Съобщение 

 


 

07.11.2019г.

Резултати от проведен подбор по проект „Патронажна грижа“

Съобщение  

 


 

Съобщение  

 


 

Обява  

 

Заявление Координатор => Изтегли

 

Обява  

 


 

На обявеното свободно работно място – специалист ГЗ и ОМП и след проверка на документите на кандидатите за допустимост и проведено събеседване за заемане на свободното работно място е определен Жечко Ангелов Жечков от гр. Велики Преслав, висше образование специалност „Системи за сигурност“.

 

Обява  

 


 

Съобщение  

 


 

Съобщение  

 


 

Обява

 


 

Изтегляне на заявления за попълване

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Център за обществена подкрепа

 

Обява

 

 

Skip to content