Изберете страница

Граждански сдружения

КЛУБОВЕ  НА  ПЕНСИОНЕРА ОБЩИНА  В. ПРЕСЛАВ

Културен  клуб на пенсионера гр. В. Преслав

гр. В. Преслав , ул. „Борис Спиров”  № 51
Тел. 0538 4 44 23
Председател на УС – Величка Бодурова

Културен клуб на пенсионера с. Хан Крум

с. Хан Крум, общ. В. Преслав, ул. „Кирил и Методий” № 24
Председател на УС  – Неда Йорданова

Културен клуб на пенсионера и инвалида  с. Кочово

с. Кочово, общ. В. Преслав, ул. „Александър Стамболийски” №5
Председател на УС – Бонка Кирилова

Културен клуб на пенсионера с. Драгоево

с. Драгоево, общ. В. Преслав, ул. „ 9-ти септември” № 53
Председател на УС – Иван Вичев

Културен клуб на пенсионера с. Троица

с. Троица, общ. В. Преслав, ул. „Хан Аспарух” № 36
Председател на УС – Стефка Лазарова