Изберете страница

Конфликт на интереси

Заместник кмет – Димо Бодуров

Секретар община – Марияна Христова

Специалист секретар – Цветомира Димитрова

Управител Общински пазар – Недялко Делев

Ръководител ОП „Трудова заетост“ – Калчо Кюркчиев

Младши специалист „Координация на стопанската дейност“ – Янислава Тодорова

Директор на АМ „Велики Преслав“ – Пламен Славов

Директор ФСД – Валентин Тончев

Финансов контрольор – Станка Атанасова

Главен специалист ТСУ – Гергана Цонкова

Старши специалист „Социална политика“ – Мария Бонева

Старши специалист ТСУ ЧР – Николинка Димитрова

Старши специалист КРНС – Йордан Топалов

Старши специалист ЕЕ – Нина Асенова

Старши специалист ЕЕ – Камен Димитров

Специалист Проекти и Екология – Владимир Върбанов

Старши специалист счетоводител – Ваня Дункова

Старши специалист АО – Теодора Янкова

Главен специалист Бюджет – Веска Стоянова

Юрисконсулт – Методи Иванов Иванов

Старши специалист МДТ – Бонка Петрова

Старши специалист МДТ – Драгомира Андреева

Специалист МДТ – Дияна Стоянова

Старши специалист КСД – Стойчо Стойчев

Младши специалист КСД – Мерлин Османова

Гражданска защита и ОМП – Георги Стоев

Главен специалист Просвета – Ирина Димова

Главен счетоводител Просвета – Жана Стефанова

Старши специалист ИКНС – Анета Илиева

Технически сътрудник – К-во – Надя Миланова

Специалист култура – Дарина Минева

Специалист ТСУ и ландшафтно устройство и екология – Димитър Антонов

Специалист счетоводител – Галина Николова

Старши специалист ТСУ, ИК – Тодор Тодоров

Юрисконсулт – Соня Милкова

Юрисконсулт – Валерия Георгиева

Счетоводител – касиер – Детелина Василева

Специалист контрол на Наредба 1 – Георги Георгиев

Специалист ОИ – Йоана Стоянова

Специалист секретар с. Троица – Зийнеп Хюсеин

Специалист счетоводител – Ангелина Ангелова

Специалист ТСУ, КРКС, ИК – Калоян Божков

Специалист секретар – Мая Марчева

Специалист счетоводител – Миглена Минева

Шофьор – Свилен Дянков

Специалист секретар – Надя Димитрова

Специалист секретар – Емил Симеонов

Специалист ЗН-ОМП-ССИ – Иван Иванов

Специалист секретар – Даниела Христова

Специалист счетоводител – Десислава Кирилова

Специалист МДТ – Росица Пенчева

От декларациите са заличени всички елементи, имащи характер на лични данни.