Изберете страница

Състав

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 2015-2019 г.

1. Мустаджан Мустафа Шабан – ПП „ДПС“
2. Юмер Мустафа Мустафа – ПП „ДПС“
3. Емин Хюсеин Емин – ПП „ДПС“
4. Илия Димитров Илиев – ПП „БСП“
5. Велико Дочев Начев – ПП „БСП“
6. Върбан Димов Върбев – ПП „БСП“
7. Райчо Жеков Рачев – ПП „БСП“
8. Анелия Евгениева Асенова – ПП „ГЕРБ“
9. Андрей Герчев Андреев – ПП „ГЕРБ“
10. Иван Методиев Иванов – ПП „ГЕРБ“
11. Радослав Жеков Радославов – Реформаторски блок
12. Желез Славев Железов – ПП „Обединени земеделци“
13. Ангел Петров Ангелов – ПП „Обединени земеделци“
14. Станислав Стойчев Йорданов – ПП „Обединени земеделци“
15. Валентин Христов Тончев – ПП „АБВ“
16. Тодор Георгиев Бекяров – ПП „АБВ“
17. Милена Христова Маринова – Независим общински съветник