0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Съдебни заседатели


Списък определени съдебни заседатели

23.02.2024 г.


Протокол 2

Доклад ВК

01.02.2024 г.


Общински съвет – Велики Преслав

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за

Районен съд – Велики Преслав, мандат 2024 -2027 г.

Общински съвет град Велики Преслав, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Велики Преслав, за мандат 2024 – 2027 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи:

 1. Методи Иванов Иванов – документи;
 2. Женя Димитрова Иванова – документи.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе на 31.01.2024 г., (сряда) от 12.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Велики Преслав на адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58, Общински съвет – Велики Преслав, ет. 4, стая № 406, по реда на обявеното класиране на кандидатите.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Велики Преслав становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 СТ. СТОЯНОВ ….п…….

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

към съдебния район на Районен съд – Велики Преслав

 


Обява съд. засед. 2024-2027 попълв. списък

29.12.2023 г.


Списък определени съдебни заседатели

26.09.2023 г.


Доклад ВК

Протокол 2

04.09.2023 г.


Общински съвет – Велики Преслав

 Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за

Районен съд – Велики Преслав, мандат 2024 -2027 г.

 

Общински съвет град Велики Преслав, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Велики Преслав, за мандат 2024 – 2027 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи:

 

 1. Христо Георгиев Димитров – документи;
 2. Георги Илиев Георгиев – документи;
 3. Бонка Милкова Василева – документи;
 4. Десислава Димитрова Кирилова – документи;
 5. Йордан Симеонов Георгиев – документи.

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе на 31.08.2023 г., (четвъртък) от 12.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Велики Преслав,

на адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58, Общински съвет – Велики Преслав, ет. 4, стая № 406, по реда на обявеното класиране на кандидатите.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Велики Преслав становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

СТ. СТОЯНОВ ….п…….

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

към съдебния район на Районен съд – Велики Преслав


Обява Съдебни заседатели

24.07.2023г.


Доклад ВК

Протокол 1

28.10.2022г.


Обява съдебни заседатели

26.09.2022г.


Списък определени съдебни заседатели

26.07.2022г.


Доклад ВК

Протокол

05.07.2022г.


 

Общински съвет – Велики Преслав

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за

Окръжен съд – Шумен, мандат 2023 -2026 г.

 

Общински съвет град Велики Преслав, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Шумен, за мандат 2023 – 2026 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи на:

 

 1. Светла Спасова – документи

 

Изслушването на кандидата за съдебен заседател ще се проведе на 01.07.2022 г., /петък/ от 15.30 часа, в сградата на Общинска администрация – Велики Преслав на адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58, Общински съвет – Велики Преслав, ет.4, стая №406.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Велики Преслав становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

 М. МИНЧЕВ ….п…….

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Шумен

17.06.2022г.

 


Обява съдебни заседатели

31.05.2022г.


Доклад

10.12.2019г.


Съобщение – списък на одобрените

05.12.2019г.


Обява съдебни заседатели

19.11.2019г.


Списък одобрени съдебни заседатели

30.08.2019г.


Общински съвет – Велики Преслав 

Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели за

Районен съд – Велики Преслав, мандат 2020 -2023 г.

 

Общински съвет град Велики Преслав, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Велики Преслав, за мандат 2020 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

 1. Диана Денева-Дучева – документи
 2. Дарина Маринова – документи
 3. Валентина Кюркчиева – документи

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе на 02.07.2019 г., /вторник/ от 12.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Велики Преслав на адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” № 58, Общински съвет – Велики Преслав, ет.4, стая №406, по реда на обявеното класиране на кандидатите.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Велики Преслав становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

М. МАРИНОВА ….п…….

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

към съдебния район на Районен съд – Велики Преслав

14.06.2019г.


Съобщение

03.05.2019г.


Доклад

09.07.2019г.


Skip to content