0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Електронни услуги

Може да заявите онлайн 161 броя електронни услуги от община Велики Преслав чрез Министерството на електронното управление

Единен портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg)

 

Достъпът до портала се извършва с Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Трябва да имате профил в системата „Електронно връчване

Инсталирайте си Adobe Acrobat Reader

 

Skip to content