Изберете страница

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над...

Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал.2 от “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”, Общинска администрация Велики Преслав, Направление „Устройство на територията. Общински имоти. Инфраструктурни проекти. Екология“, съобщава за...