0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница
 Предстоят нови тестове на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. Те ще обхванат периода от 7 ноември до 29 ноември.
Тестовете започват от 7 ноември в област Габрово. След това на 14 ноември за областите: Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен; на 15 ноември за областите: Велико Търново, Разград, Русе и Силистра; на 16 ноември за областите: Варна, Добрич, Търговище и Шумен; на 21 ноември за областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; на 22 ноември за областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска област; на 23 ноември за областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.
     Предвижда се на 29 ноември да се проведе национален тест в страната. При провеждането на всеки тест в продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.
     Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.
     Информацията за тестването на системата за предупреждение на населението получихме от Министерство на вътрешните работи.
Skip to content