0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница
Уважаеми съграждани,
Съгласно Глава IX, чл. 45 – чл. 47 от Наредба за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав предстои обсъждане на предложения за определяне на носител на Общинската награда „Златен век” за 2024 г.
Определени бяха Комисия по номинациите и Комисия по присъждането на общинската награда „Златен век“, от Общински съвет – Велики Преслав, с Решение № 87 по протокол № 6 от 19.03.2024 г.
Призът се присъжда за значителен принос в развитието на общината.
Наградата може да е индивидуална или колективна, присъжда и се връчва от кмета на града, когато се провеждат тържествата за Деня на Велики Преслав – 24 май.
Предложения за наградата “Златен век” могат да правят както физически, така и юридически лица от община Велики Преслав.
В срок до 17:00 ч. на 13.05.2024 г., в деловодството на Общинска администрация – Велики Преслав, ще се приемат мотивирани предложения за носител на наградата.
Skip to content