Изберете страница
Членовете на УС и КС на НСОРБ проведоха редовно заседание, преди заседанието на Общото събрание на НСОРБ, в което взе участие и кмета на Община Велики Преслав.
Част от темите, които се разгледаха са свързани с предложения на Сдружението по размера на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2020 г., приемане на списък на общинските болници в труднодостъпни и/или отдалечени райони, подлежащи на субсидиране по реда на чл.106, ал.3 от ЗЛЗ, актуални проблеми на общините и др.
С активното участие на сдружението на Общинските болници в България, е постигнато завишаване на средствата на 18 милиона лв. Предстои подписването на договори с Министерството на здравеопазването.