Изберете страница

Днес започна изпълнението на проект за подмяна на водопроводи по пет улици във Велики Преслав. Проектът е на обща стойност 1213 576 лв., който се осигуряват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Строителните работи стартираха от ул. „Йоан Екзарх”.
Средствата за уличната рехабилитация, включваща подмяна на тротоари и бордюри, се осигуряват от Програмата за развитие на селските райони на обща стойност 1 996 000 лв.
След подмяна на водопроводите и водопроводните отклонения петте улици ще бъдат изцяло асфалтирани. Това са улиците „Отец Паисий“, „Йоан Екзарх“, „Лозарска“, „Чергобиля Мостич“, „Любен Каравелов“. Други близо 2 мл. лева са осигурени за смяна на водопроводите и преасфалтиране на 5 улици в селата Драгоево, Кочово, Троица, Миланово.