0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ за подаване на информация за нарушения съгласно ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Попълненият формуляр трябва да се изпрати на имейл: m.hristova@velikipreslav.bg

Skip to content