Изберете страница

Проект 2

Днес, 14.03.2018 г., кметът на Община Велики Преслав подписа поредния договор с европейско финансиране „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., на стойност над 1 700 000 лв. Проектното предложение включва улиците: „Любен Каравелов“, „Отец Паисий“, „Йоан Екзарх“, „Лозарска“ и „Чергобиля Мостич“. Според изискванията на Оперативната програма, средствата са само за рехабилитация на уличните настилки, бордюрите и тротоарите. Общинска администрация е подготвила проекти за подмяна на водопроводите и водопроводните отклонения към жилищните сгради по тези улици, които са на същата стойност. За извършване на ремонтите по водопроводната мрежа на тези улици, се търсят варианти за финансиране от държавата. Междувременно Общинска администрация подготвя необходимата документация и за теглене на кредит, за да се обезпечи финансово подмяната на водопроводите. Основната цел е реконструкцията и рехабилитацията на улиците да започнат успоредно с подмяна на водопроводите и техните отклонения към жилищните сгради. Проектът ще се осъществи в периода 2018-2019 г.