0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Проект 3

Днес кметът на Община Велики Преслав подписа пореден договор по проект за реконструкция и рехабилитация на водопровод и пътна настилка. Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от Програма за развитие на селските райони ще получи Община Велики Преслав. 1 910 000 лева е сумата, която Държавен фонд „Земеделие“ предоставя на Общината за осъществяването на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и възстановяване на улична настилка в с. Златар, с. Драгоево, с. Миланово, с. Кочово и с. Троица – община Велики Преслав“.
В рамките на проекта ще се направи реконструкция на водопроводна мрежа и цялостно асфалтиране на улиците: ул. „Цар Калоян“ в село Троица, ул. „Стефан Стойчев“ в село Драгоево, ул. „Никола Петков“ и ул. „Охрид“ в село Златар, ул. „Бузлуджа“ в село Миланово и ул. „Панайот Волов“ в село Кочово.

Skip to content