0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Телефон за сигнали

На „зелен“ телефон 0899944482, както и на е – мейл адрес: green@velikipreslav.bg, гражданите могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и да правят предложения за подобряване на политиките по отпадъците.

Skip to content