0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Телефон за сигнали

На „зелен“ телефон 0538/48253, както и на е – имейл адрес: ecology@velikipreslav.bg гражданите могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и да правят предложения за подобряване на политиките по отпадъците.

 

 

 

Skip to content