Изберете страница

Читалища

Народно читалище ”Развитие 1874” – гр. Велики Преслав
Най-голямото в общината, разполага с огромен книжен фонд, богата материална база, множество изявени художествени колективи, отличени с национални и международни награди. Основано през 1874 год.

Днес към читалището са изградени следните художествени колективи:

Група за стари градски песни „Патлейна”
Група за руски песни
Квартет „Преслава”
Фолклорна група „Здравец”
Група за художествено слово
Творчески клуб „Паралел 44”
Регионален клон „Традиция”
ДФ „Здравец”
ТФ „Болярче”
ТФ „Любе ле”
Школа по Квиилнг

Народно читалище ”Васил Друмев 1881” – с. Драгоево
Открито през 1883 година.

Към него работят:

Театрален колектив „Георги Лунгов”
Група за автентичен фолклор
Детски танцов състав „Драгоевче”
Група за автентични обичаи
Група за шлагерни песни
Танцов ансамбъл „Дядо Драгой”
Лазарска и коледарска групи
Детско куклено шоу
Танцова школа за деца
Танцова група „Овеогард”
Кръжок по краезнание
Самодейните колективи са носители на национални и международни награди.

Народно читалище „Зора 1908” – с. Златар
Възниква през 1905 година.

Към него работят:

Група за стари градски песни
Женска фолклорна група

Народно читалище ”Съединение” – с. Кочово
Създадено през 1905 год.

Изградени художествени колективи

Женска фолклорна група за автентичен фолклор
Група за народни обичаи и обреди
Група за народни танци за начинаещи
Група по приложни изкуства и живопис
Театрален колектив

Народно читалище ”Надежда 1903” – с. Имренчево
Учредено през 1902 година.

Към него работят:

ДФГ „Преславейче”
ДФГ „Калинки”
Женска фолклорна група
ДГ за художествено слово
Детска театрална група

Народно читалище „Самообразование 1897” – кв. Кирково, гр. В. Преслав
Регистрирано като новоучредено през 2004 год. Сградата е проектирана и построена през 1960/ 61 год.

Към него работят:

ДФГ „Елхица”
ДГ за художествено слово
Група за народни танци
Лазарска и коледарска групи
Народно читалище ”Съгласие- 1882” – с. Осмар
Читалището е основано на 02.02.1882 г. и се е помещавало в двора на църквата. От 1929 г. до 1935 г. , изцяло чрез дарени парични средства, материали и труд, жителите на с. Осмар построяват сградата на „Читалищния дом“.

Към него работят:

Група за изворен фолклор „Исмарос”
ДТГ „Осмарски веселячета”
Танцова група
Фолклорна група

Народно читалище „Просвета 1928” – с. Тройца
Основано през 1928 год.

Женска певческа група
Детска фолклорна група „Шарени цветчета”
Група за художествено слово
Детски танцов състав
Коледарска група

Народно читалище „Съзнание 1928” – с. Хан Крум
Създадено през 1928 год.

Към него работят:

Лазарска група
Женска фолклорна група „Ханкрумски славей”
Любителска група за народни танци