Изберете страница

Детски градини

ЦДГ Велики Преслав

три филиала, вкл. в кв. Кирково
Директор – Ирина Сакалова

гр. В. Преслав, ул.“Александър Стамболийски“ 96
тел. 0538/ 4 25 61, 0538/ 4 36 97, 0538/ 4 26 89

Документи за постъпване в ЦДГ „Снежанка“

Дизинтерия, Коли, Салмонела, хелминти и острици на детето (с оригиналния правоъгълен печат на РИОКОЗ гр. Шумен). Срок на валидност на изследванията – 15 календарни дни
Кръв и урина на детето. Срок на валидност на изследванията – 7 календарни дни
Имунизационен паспорт на детето
Медицинска бележка – клинично здрав.
При отсъствие на детето повече от 10 календарни дни от детската градина е необходимо да представи медицинска бележка – клинично здрав и няма контакт с ОЗБ.

При отсъствие на детето повече от 60 календарни дни от детската градина е необходимо да представи:

Бележка с резултат от проведено паразитологично изследване (с оригинален печат от РИОКОЗ)
Медицинска бележка – клинично здрав и няма контакт с ОЗБ.
При отсъствие на детето повече от 1 година са необходими пълни изследвания, както при постъпване за първи път в детски ясли.

ЦДГ „Червена шапчица” с. Златар

Директор – Даниела Христова

с. Златар, ул. „Никола Петков” № 5
тел. 05330 / 23 88

ЦДГ „Славейче” с. Драгоево

Директор – Дора Янкова Борисова

с. Драгоево, ул. „Девети септември” № 4
тел.05332 / 20 78

ЦДГ „Детелина” с. Миланово

Директор – Надежда Димитрова

с. Миланово, ул. „Хан Крум” № 1
тел. 05335 / 42 16

ЦДГ „Снежанка” с. Троица

Директор – Ангелина Русева

с. Троица , ул. „Борис І „ № 16
тел. 05338 / 42 76

ЦДГ „Първи юни” с. Кочово

Директор – Бистра Господинова

с. Кочово, ул. „Кирил и Методий” № 22
тел. 05337 / 22 62