0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Детски градини


 

Info_Formula_DG_2023

 


 

Заповед

Info_Formula_DG_2022

 


 

Info_Formula_DG_2021

 


Доставчик на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Доставчик ДГ Драгоево

Доставчик ДГ Кочово

Доставчик ДГ Миланово

Доставчик ДГ Троица

Доставчик ДГ Велики Преслав


Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

Обявление ДГ Драгоево

Обявление ДГ Кочово

Обявление ДГ Миланово

Обявление ДГ Троица

Обявление ДГ Велики Преслав

 


 


ДГ Велики Преслав

три филиала, вкл. в кв. Кирково
Директор – Даниела Христова

гр. В. Преслав, ул.“Александър Стамболийски“ 96
тел. 0538/ 4 25 61, 0538/ 4 36 97, 0538/ 4 26 89

Документи за постъпване в ДГ „Снежанка“

Дизинтерия, Коли, Салмонела, хелминти и острици на детето (с оригиналния правоъгълен печат на РИОКОЗ гр. Шумен). Срок на валидност на изследванията – 15 календарни дни
Кръв и урина на детето. Срок на валидност на изследванията – 7 календарни дни
Имунизационен паспорт на детето
Медицинска бележка – клинично здрав.
При отсъствие на детето повече от 10 календарни дни от детската градина е необходимо да представи медицинска бележка – клинично здрав и няма контакт с ОЗБ.

При отсъствие на детето повече от 60 календарни дни от детската градина е необходимо да представи:

Бележка с резултат от проведено паразитологично изследване (с оригинален печат от РИОКОЗ)
Медицинска бележка – клинично здрав и няма контакт с ОЗБ.
При отсъствие на детето повече от 1 година са необходими пълни изследвания, както при постъпване за първи път в детски ясли.


ДГ „Червена шапчица” с. Златар

Директор – Калбие Мехмед

с. Златар, ул. „Никола Петков” № 5
тел. 05330 / 23 88


ДГ „Славейче” с. Драгоево

Директор – Дора Борисова

с. Драгоево, ул. „Девети септември” № 4
тел.05332 / 20 78


ДГ „Детелина” с. Миланово

Директор – Айше Кавунска

с. Миланово, ул. „Хан Крум” № 1
тел. 05335 / 42 16


ДГ „Снежанка” с. Троица

Директор – Ангелина Русева

с. Троица , ул. „Борис І „ № 16
тел. 05338 / 42 76


ДГ „Първи юни” с. Кочово

Директор – Бистра Господинова

с. Кочово, ул. „Кирил и Методий” № 22
тел. 05337 / 22 62


 

Skip to content