Изберете страница

Детски ясли

За постъпването на децата в детска градина, родителите трябва да носят:

пижама
хавлийка
резервни дрехи
папка
тоалетна хартия – 1 бр.
салфетки – 1 пакет
сапун – 1 бр.
мокри кърпи – 1 пакет
носни кърпи – 5 пакетчета
минерална вода – 1.5 л – 1 бутилка
минерална вода – 0.5 л – 1 бутилка

Детски ясли имат капацитет за отглеждане на 100 деца от 9-месечна до 3-годишна възраст. Към тях е обособена млечна кухня, в която се приготвя храна за деца от тримесечна до 3-годишна възраст съгласно определени изисквания. Достъпна е за всички деца в града.

Документи за постъпване в Детска ясла

Чревно заразоносителство – извършено в 15-дневен срок преди постъпване на детето в яслата
Проба на Васерман на един от родителите – 6-месечен срок преди постъпване
Имунизационен паспорт на извършените задължителни имунизации и реимунизации
Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни
ПКК и урина
Копие на акт за раждане

Да се носят:

Дрехи за смяна
Пижама (по желание)
Тоалетна хартия – 4 бр.
Детски сапун – 1 бр.
Салфетки – 1 бр.
Пантофи
Завеждащ детски ясли – Стела Параскевова

Контакти

обл. Шумен, гр. Велики Преслав, ул. „Хан Омуртаг” 29

тел. +359 538 4 23 35; +359 88 875 36 68

уеб сайт: babycenter.velikipreslav.bg

e-mail: babycenter@email.bg