Изберете страница

Клубове

Спортни и Футболни клубове, отговарящи на условията за административно съответствие и допустимост за получаване на подпомагане от Община Велики Преслав през 2018 година

Съгласно Решение № 445 от 30.01.2018г. на Общински съвет, Община Велики Преслав подпомага финансово дейността на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Общината с 48 341.00 лв., разпределени от Обществен съвет по въпросите на спорта /ОСВС/ както следва:

І. За клубовете – 43 810.00 лв.

1. Футболен клуб “В. Преслав”
гр. Велики Преслав, ул. “Стадиона” № 1
Председател: Тодорка Бекярова – тел.: 0897 916 790
e-mail: fk_vpreslav@abv.bg
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 12 656 .00 лв.

2. Волейболен клуб “Велики Преслав”
гр. Велики Преслав, ул. “Стадиона” № 1
Председател: Тодорка Бекярова – тел.: 0893 831 776
e-mail: vk_velikipreslav@abv.bg
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 5 613.00 лв.

3. “Спортен клуб вдигане на тежести и културизъм – Преслав”
гр. Велики Преслав, пл. “Ал. Стамболийски” № 1
Председател: Христо Господинов – тел: 0896 866 817
e-mail :
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 5 604.00 лв.

Спортен клуб по лека атлетика “Атлетик”
гр. Велики Преслав, пл. ”Ал. Стамболийски” № 1
Председател: Венелин Борисов – тел. 0899 903 831
e-mail: atletika.venko@abv.bg
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г.- 5 480.00 лв.

5. “Баскетболен клуб Преслав”
гр. Велики Преслав, пл. “Ал. Стамболийски” № 1
Председател: Антон Кънчев – тел. 0897 749 149
e-mail : bk_preslav@abv.bg
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г.- 5 292.00 лв.

6. Автомобилен Спортен Клуб ”Бултранс Рали Тим” – гр.Велики Преслав
гр.Велики Преслав, ул. ” Златен век“ № 2
Председател: Александър Атанасов
тел. за връзка: 0893494824
e-mail:
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 3 769.00 лв.

7. Футболен клуб “Кочово”
с. Кочово, община Велики Преслав
Председател: Ерджан Имам
тел. за връзка: 0878 272 796
e-mail:
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. : 2 678.00 лв.

8. Риболовен клуб “Чисти брегове”
гр. Велики Преслав, пл. “Ал. Стамболийски” № 1
Председател: Емил Петров Маринов
тел. за връзка: 0897015326
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 1 195.00 лв.

9. Тенис клуб “Златен век”
гр. Велики Преслав, пл. “Ал. Стамболийски” № 1
Председател : Румен Михайлов – тел. 0892 202 696
e-mail: mihaylov_53@abv.bg
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 1 523.00 лв.

Всички клубове са регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.

Девет клуба, подали Заявление за финансово подпомагане отговарят на изискванията за административно съответствие съгл. чл. 8, ал. 1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Велики Преслав.

Спортен клуб по борба “Дан Колов” не е подал Заявление за финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 година.
*********************************

ІІ. За Общинска програма “Спорт за всички 2018 година”
4 531.00 лв.

***********************************
За издръжката на Спортната база на община Велики Преслав са гласувани
54 459.00 лв.
/вкл. разходи за вода, горива, ел.енергия, застраховка спортен обект, интернет, телефон, материали, консумативи, външни услуги, текущ ремонт и др. /

***********************************
Туристическо Дружество ”Патлейна”
гр. Велики Преслав, ул. “Симеон Велики” № 21
Председател: Тодор Серафимов – тел. 0894 461 195
e-mail: td.patleina.vp@abv.bg
Финансово подпомагане от община Велики Преслав за 2018 г. – 3 000.00 лв.

***********************************

Изготвил: Г. Жекова, Ст. спец “СД”