Изберете страница

Общинска програма „Спорт за всички“
 

 


ЦЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И ГРАДСКИ СТАДИОН
/приета с решение  № 37/5/24.01.2012 г. на Общински съвет Велики Преслав/

За използване на спортната зала и стадиона, извън времето за провеждане на тренировки от спортните клубове, се  заплаща 1.20 лв. на час на човек.