0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Защитени територии, био разнообразие


Заповед №РД-00-88/15.02.2024г. опазване и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения


Заповед №РД-00-175 Опазване на защитени територии-поддържани резервати „Патлейна“ и „Дервиша“ от възникване на пожар


Заповед № РД-346 Блатно кокиче


Заповед № РД-00-94 20.04.2022


Заповед № РД-00-21 – Опазване и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения


Заповед № 206


Съобщение Обявяване на защитена зон BG0000393 Екокоридор Камчия-Емине


Съобщение Обявяване на защитени зони


Обявление Шуменско плато


Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии стопанисвани от общината от увреждания при бране на липов цвят и предотвратяване  смитането на цветен липов прашец в населените места и ползването му за търговия


Опазване  и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения


Skip to content