0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

На основание чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА

На основание чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, за ползване на воден обект — р. Камчия:   съобщение ВиК Шумен...
Skip to content