0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница
Ден на българската община

Ден на българската община

Уважаеми настоящи и бивши колеги, кметове на кметства, общински съветници, служители на Общинска администрация, Днес отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление. Общината е събирателно понятие за администрация, за местна власт, за институция,...

Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на община Велики Преслав, област Шумен съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022 г. – 2023г.

Изтегли

Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда

2022 година е обявена за Европейска година на младежта от Европейската комисия. Мотото, под което Министерството на младежта и спорта провежда инициативи и събития по време на Европейската година на младежта е „Устойчиво развитие – Европа 2050: Да чуем младите хора на...
Skip to content