0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Специфични потоци отпадъци


График Декември – 2020г.


График Ноември – 2020г.


Графици за извозване на опасни отпадъци за м. октомври 2020 г.


График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и място за престой на мобилния пункт месец януари 2020г.


График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и място за престой на мобилния пункт месец декември 2019г.


Уважаеми жители на нашата община,

Ако в домовете ви има опасни отпадъци, които не са ви вече потребни, отново имате възможност да ги предадете на мобилен пункт, който ще ги приеме безвъзмездно.

В графика, които ви предлагаме са посочени датите и местата на които  можете да  го намерите както в град Велики Преслав, така също в кв. Кирково и в селата на общината.

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:
1. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване -телевизори, монитори, видео, телефони, касетофони, радио, фотоапарати, таблети, микровълнови печки, компютри, хладилници и др.
2.Спирачни течности, антифризни течности,  и други съдържащи опасни вещества.
3. Различни видове масла – моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни и други.
4.Бои, мастила, лепила и празни опаковки от такива.
5.Лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба.
6.Оловни батерии, живачни батерии и акумулатори.
7 Киселини- препарати на основата на сярна, азотна и оцетна киселина. Основи- препарати на основата на амоняк, натриева основа, сода каустик, вар.
8.Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.
9.Препарати за растителна защита и борба с вредителите.
10.Луминисцентни лампи, живачни термометри, живак, енергоспестяващи лампи,

Пълен списък на опасните отпадъци от домакинствата, които могат да се предават на мобилния пункт е достъпен на сайта на Община Велики Преслав: www.velikipreslav.bg секция: Околна среда, Рубрика: Отпадъци.

 

Напомняме, че, изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци  и на нерегламентирани места е ЗАБРАНЕНО!

 

График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

 


График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и място за престой на мобилния пункт

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че за месец октомври 2019г. е изготвен график за събиране на опасни отпадъци чрез мобилен събирателен пункт (специализирано транспортно средство).

Имате възможност да предадете безвъзмездно  непотребни отпадъци като: луминесцентни и други съдържащи живак тръби, бои, лепила, мастила, смоли, лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,  стари препарати за растителна защита и борба с вредителите, опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества, спирачни и антифризни течности, разтворители, киселини, основи и др.

Пълния набор на опасните отпадъци от домакинствата, които могат да се предават на мобилния пункт е достъпен на сайта на Община Велики Преслав: www.velikipreslav.bg секция: Околна среда, Рубрика: Отпадъци, Специфични потоци отпадъци.

 

Списък на разрешените за събиране от домакинствата опасни отпадъци

 

 


 

График строителен терен

 


 

Skip to content