0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Води


Информация за качеството на водата от местни водоизточници 22.11.2022г.


Съобщение изтича срока за регистрация на кладенци


Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане на ВиК Шумен


Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система град Велики Преслав


Решение №165 от 29.10.2021 г за продължаване и изменение на Разрешително №2312 0019 от 29.06.2006 г.


Решение №155 за продължаване на срока на действие на Разрешително №21140004 от 31.03.2011 г.


Съобщение провеждане на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на обект: Канализационна система на бетонов възел на „Автомагистрали-Черно море“ АД в гр. Велики Преслав


Обява Проект на санитарно-охранителна зона около дренаж и каптаж „Дервиша“

Проект


Резултати от анализ на водата от обществени чешми м.Август 2021 г.


Решение за продължаване срока на действие на разрешително №01440016 / 20.04.2011г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 19.04.2021г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 27.01.2021г.


Чешми съобщение 08.12.2020


Съобщение ЕКУИЪС


Съобщение удължаване на срока за регистрация на кладенци


Решение за продължаване на разрешително за водовземане от подземни води


Съобщение


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 08.09.2020г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 13.05.2020г.


Съобщение


Съобщение


Skip to content