Изберете страница
Разработване на Програма за енергийна ефективност на Община Велики Преслав за периода 2021-2027 г.

Разработване на Програма за енергийна ефективност на Община Велики Преслав за периода 2021-2027 г.

Уважаеми съграждани, Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката на национално и местно ниво. Във тази връзка и в изпълнение на...
Skip to content