Изберете страница

Уведомление за изготвен проект на Наредба 15 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Велики Преслав

Уведомление за изготвен проект на Наредба 15 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Велики...
Skip to content