0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница
ИЗБИРА СЕ ТЕРЕН ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И БЪДЕЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

ИЗБИРА СЕ ТЕРЕН ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И БЪДЕЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

В проекта на дневен ред за редовното заседание на Общински съвет – Велики Преслав през месец март беше включена докладна записка, свързана с предложение от общински съветници за закриване на съществуващия Приют за бездомни кучета, който се намира в гр. Велики Преслав....
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ЗЕЛЕНА КРАЧКА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ЗЕЛЕНА КРАЧКА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Община Велики Преслав продължава да се стреми да работи решително и целенасочено в екологична насоченост. Общинска администрация продължава своите действия за запазване на околната среда, давайки приоритет на рециклирането на биоразградимите отпадъци. С изменения в...
Skip to content