0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Нормативни документи, програми, наредби


Програма Булекопак АД


Програма за опазване на околната среда 2021-2027г.

Раздел „Лечебни растения“

Програма за управление на отпадъците 2021-2028г.


Програма за Енергийна ефективност на Община Велики Преслав 2021-2027г.


Отчети


Програма за опазване на околната среда 2016 – 2020 г.


Програма за управление на отпадъците на община Велики Преслав 2016 2020 г.


Програма околна среда


Програма утайки ПСОВ


Наредба за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016 – 2020 г.


Програма за енергийна ефективност на Община Велики Преслав 2016 – 2020 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива в Община Велики Преслав 2019 – 2021 г.


Програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива в Община Велики Преслав 2016 – 2026 г.


Информация


ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД – ДОГОВОР: “ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСТНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“


 

Skip to content