Изберете страница

Обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :

инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, за ползване на воден обект — р. Камчия:

 

съобщение ВиК Шумен

 


 

 

Искане